Eduard I. Vatutin, Vladimir S. Panishchev, Svetlana N. Gvozdeva, Vitaly S. Titov
Yaroslav Y. Kulkov, Sultan S. Sadykov, Arcady L. Zhiznyakov, Denis G. Privezentsev
Ekaterina V. Zaytseva, Mihail I. Kuryachiy, Vyacheslav V. Kapustin
Kamil R. Ayda-zade, Sona H. Rzayeva, Sakhavat G. Talibov