№1, 2020 - Problems of Information Technology

№1, 2020 - Problems of Information Technology

№1, 2020 - Problems of Information Technology

№1, 2020 - Problems of Information Technology

№1, 2020 - Problems of Information Technology
№1, 2020 - Problems of Information Technology
Eduard I. Vatutin, Vladimir S. Panishchev, Svetlana N. Gvozdeva, Vitaly S. Titov
Yaroslav Y. Kulkov, Sultan S. Sadykov, Arcady L. Zhiznyakov, Denis G. Privezentsev
Ekaterina V. Zaytseva, Mihail I. Kuryachiy, Vyacheslav V. Kapustin
Kamil R. Ayda-zade, Sona H. Rzayeva, Sakhavat G. Talibov