№1, 2020 - Problems of Information Technology

№1, 2020 - Problems of Information Technology

№1, 2020 - Problems of Information Technology

№1, 2020 - Problems of Information Technology

№1, 2020 - Problems of Information Technology
№1, 2020 - Problems of Information Technology
AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES
Eduard I. Vatutin, Vladimir S. Panishchev, Svetlana N. Gvozdeva, Vitaly S. Titov
Yaroslav Y. Kulkov, Sultan S. Sadykov, Arcady L. Zhiznyakov, Denis G. Privezentsev
Ekaterina V. Zaytseva, Mihail I. Kuryachiy, Vyacheslav V. Kapustin
Kamil R. Ayda-zade, Sona H. Rzayeva, Sakhavat G. Talibov