№2, 2012 - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

№2, 2012 - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

№2, 2012 - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

№2, 2012 - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

№2, 2012 - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
№2, 2012 - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
Əliquliyev Rasim M., Alıquliyev Ramiz M., Fətəliyev Təhmasib X., Həsənova Rəhilə Ş.