AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
Mətbu nəşrlərin reyestrinə daxil edilmə nömrəsi:
3096

Jurnal 27 yanvar 2010-cu il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçmişdir.
Jurnal Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının  “Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlərin siyahısı”na daxildir.
Jurnal "Index Copernicus", "Google Scholar", "CiteFactor", "Eurasian Scientific Journal Index", "Research Bib" və "Directory of Research Journals Indexing" indeksləşmə bazalarına daxildir.

İnformasiya Texnologiyaları Problemləri jurnalı İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu tərəfindən dərc edilən açıq girişli, rəydən keçirilmiş jurnaldır. 

Jurnalın əhatə etdiyi əsas istiqamətlər:

 • İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları
 • Veb-texnologiyaları
 • İnformasiya-hesablama texnologiyaları
 • Proqram mühəndisliyi
 • Coğrafi informasya texnologiyaları
 • Multimedia texnologiyaları
 • Biometrik informasiya texnologiyaları
 • Verilənlərin intellektual analizi
 • Optimallaşdırma və modelləşdirmə
 • Bilik mühəndisliyi
 • İnformasiya təhlükəsizliyi və kriptoqrafiya
 • Risklərin idarə olunması
 • Sosial-iqtisadi sistemlərdə idarəetmə
 • Sosial şəbəkələrin analizi
 • Qərarların qəbul edilməsi texnologiyaları
 • Neyroinformatika
 • İntellektual informasiya sistemləri
 • Audio informasiya texnologiyaları
 • Verilənlər bazasının idarə olunması sistemləri
 • Big Data analitikası
 • Bulud texnologiyaları
 • Əşyaların İnterneti
CARİ BURAXILIŞ
Vatutin Eduard İ., Koçemazov Stepan E., Zaikin Oleq S., Manzyuk Maksim O., Nikitina Natalya N., Titov Vitaliy S.