REDAKSİYA HEYƏTİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

REDAKSİYA HEYƏTİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

REDAKSİYA HEYƏTİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

REDAKSİYA HEYƏTİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

REDAKSİYA HEYƏTİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
REDAKSİYA HEYƏTİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
REDAKSİYA HEYƏTİ

Fəxri baş redaktor: Lütfi Zadə ─ professor, Kaliforniya Universiteti (Berkli, ABŞ)

 Baş redaktor: Rasim Əliquliyev ─ AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik (Bakı, Azərbaycan)

Məsul redaktor: Zərifə Cəbrayılova  ─ texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent (Bakı, Azərbaycan)

Redaksiya heyəti:

Əli Abbasov ─ akademik (Bakı, Azərbaycan)

Тelman Əliyev  ─ akademik (Bakı, Azərbaycan)

Fikrət Əliyev ─ akademik (Bakı, Azərbaycan)

Məsumə Məmmədova  ─ AMEA-nın müxbir üzvü, t.e.d., professor (Bakı, Azərbaycan)

Ramiz Alıquliyev  ─   AMEA-nın müxbir üzvü, t.e.d. (Bakı, Azərbaycan)

Aleksandr Afanasyev ─ fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor (Moskva, Rusiya)

Aleksandr Tuzikov ─ fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor (Minsk, Belarus)

Məhəmməd Əhmədov ─ t.e.d., professor (Sumqayıt, Azərbaycan) 

Ələkbər Əliyev  ─ t.e.d., professor (Bakı, Azərbaycan)

Əfəndi Nəsibov ─ f.-r.e.d., professor (İzmir, Türkiyə)

Nadir Ağayev ─ t.e.d., professor (Bakı, Azərbaycan)  

Rasim Nəbiyev ─ t.e.d., professor (Bakı, Azərbaycan)

Vitaliy Titov  t.e.d, professor (Kursk, Rusiya)

Аkif  Süleymanov ─ t.e.d., dosent (Gəncə, Azərbaycan)

Tatyana Baydık ─ t.e.d., dosent (Mexiko, Meksika) 

Şahnaz Şahbazova ─  t.e.d., dosent (Bakı, Azərbaycan)

Nizami Hasilov ─ f.-r.e.d. (Ankara, Türkiyə)

Adil Bağırov ─ riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, professor (Ballarat, Avstraliya) 

Xanbaba Bayramov ─ texnika üzrə fəlsəfə doktoru, professor (Bakı, Azərbaycan)

Cey-Hi Kim ─ texnika üzrə fəlsəfə doktoru, professor (Seul, Koreya Respublikası)

Seunq Vu Seo ─ texnika üzrə fəlsəfə doktoru, professor (Seul, Koreya Respublikası)

Əlirza Xastan ─ riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent (Zəncan, İran İslam Respublikası)

Şahin Əmrahov ─ riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent (Ankara, Türkiyə)

Əlövsət Əliyev  ─ iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent (Bakı, Azərbaycan)

Тofiq Kazımov ─ fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent (Bakı, Azərbaycan)

Raif Rüstəmov  ─ riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, (Bedminster, ABŞ)

Firudin Ağayev ─ texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent (Bakı, Azərbaycan)

Rəşid Ələkbərov ─ texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent (Bakı, Azərbaycan)

Yadigar İmamverdiyev ─ texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent (Bakı, Azərbaycan)

Ramiz Şıxəliyev  ─ texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent (Bakı, Azərbaycan)

Norisma Binti İdris –  texnika üzrə fəlsəfə doktoru (Kuala Lumpur, Malayziya)

Qəzənfər Orucov ─ texnika üzrə fəlsəfə doktoru (Bakı, Azərbaycan)

Asad Abdi  ─ texnika üzrə fəlsəfə doktoru (Kuala Lumpur, Malayziya)

Fərhad Yusifov  ─ texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent (Bakı, Azərbaycan)

Vüqar Musayev  ─ texnika üzrə fəlsəfə doktoru (Bakı, Azərbaycan)

Kan Те-Un ─ professor (Decon, Koreya Respublikası)