REDAKSİYA HEYƏTİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

REDAKSİYA HEYƏTİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

REDAKSİYA HEYƏTİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

REDAKSİYA HEYƏTİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

REDAKSİYA HEYƏTİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
REDAKSİYA HEYƏTİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
REDAKSİYA HEYƏTİ

Baş redaktor: Ramiz AlıquliyevAMEA-nın müxbir üzvü, texnika elmləri doktoru (Bakı, Azərbaycan)

Məsul redaktor: Rəhilə Həsənova  ─ texnika üzrə fəlsəfə doktoru (Bakı,  Azərbaycan)

Redaksiya heyəti:

Rasim Əliquliyev ─ AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik (Bakı, Azərbaycan)

Əli Abbasov ─ akademik (Bakı, Azərbaycan)

Telman Əliyev   ─ akademik (Bakı, Azərbaycan)

Fikrət Əliyev  ─ akademik (Bakı, Azərbaycan)

Məsumə  Məmmədova   ─ AMEA-nın müxbir üzvü, texnika elmləri doktoru, professor (Bakı, Azərbaycan)

Gerhard Veber - Prof.Dr. (Poznan, Polşa)

Adil Bağırov ─ riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, professor (Ballarat, Avstraliya) 

Antonio Fuduli - Prof.Dr. (Rende, İtaliya)

Albert FerrerProf.Dr. (Barcelona, İspaniya)

Angel A. Xuan - Prof.Dr. (Barcelona, İspaniya)

Aleksandr Afanasyev  ─ fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor (Moskva, Rusiya)

Aleksandr Tuzikov  ─ fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor  ( Minsk, Belarus)

Fuşeng BaiProf. (Chongqing, Çin)

Joarder Kamruzzaman - Prof. (Ballarat, Avstraliya)

Ələkbər Əliyev   ─  texnika elmləri doktoru, professor (Bakı, Azərbaycan)

Əfəndi Nəsibov  ─ fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, профессор (İzmir, Türkiyə)

Şahin Əmrah ─ riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, professor (Ankara, Türkiyə)

Vitaliy Titov ─  texnika elmləri doktoru, professor (Kursk, Rusiya) 

Tatyana Baydık ─  texnika elmləri doktoru, professor (Mexiko, Meksika) 

Nizami Hasilov ─ fizika-riyaziyyat elmləri doktoru (Ankara, Türkiyə)

Seunq Vu Seo ─ texnika üzrə fəlsəfə doktoru, professor (Seul, Koreya Respublikası)

Əlirza Xastan ─ riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent (Zəncan, İran İslam Respublikası)

Sona TaheriDr. (Melburn, Avstraliya)

Raif Rüstəmov  ─ riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, (Bedminster, ABŞ)

Rəşid Ələkbərov ─ texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent (Bakı, Azərbaycan)

Norisma Binti İdris –  texnika üzrə fəlsəfə doktoru (Kuala Lumpur, Malayziya)

Asad Abdi   ─  texnika üzrə fəlsəfə doktoru (Ensxed, Niderland)

İlyas Haşimoğlu riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru (Karabuk, Türkiyə)