KLASTERLƏŞDİRMƏ METODLARININ TƏTBİQİ İLƏ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏ SAXTA PROFİLLƏRİN AŞKARLANMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

KLASTERLƏŞDİRMƏ METODLARININ TƏTBİQİ İLƏ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏ SAXTA PROFİLLƏRİN AŞKARLANMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

KLASTERLƏŞDİRMƏ METODLARININ TƏTBİQİ İLƏ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏ SAXTA PROFİLLƏRİN AŞKARLANMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

KLASTERLƏŞDİRMƏ METODLARININ TƏTBİQİ İLƏ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏ SAXTA PROFİLLƏRİN AŞKARLANMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

KLASTERLƏŞDİRMƏ METODLARININ TƏTBİQİ İLƏ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏ SAXTA PROFİLLƏRİN AŞKARLANMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
KLASTERLƏŞDİRMƏ METODLARININ TƏTBİQİ İLƏ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏ SAXTA PROFİLLƏRİN AŞKARLANMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№1, 2021

KLASTERLƏŞDİRMƏ METODLARININ TƏTBİQİ İLƏ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏ SAXTA PROFİLLƏRİN AŞKARLANMASI

Əhmədova Xəyalə V.

Sosial şəbəkələr istifadəçiləri üçün yeni dostlar tapmaq, xəbər oxumaq, faydalı məlumatlar əldə etmək, əyləncə kimi bir sıra imkanlar təklif etdiyindən milyonlarla aktiv istifadəçisi vardır. Sosial şəbəkələrin milyonlarla aktiv istifadəçiyə malik olması insanların gizli şəkildə idarə edilməsi (manipulyasiya), müxtəlif növ çağırışlar, insan və ya təşkilatların nüfuzdan salınması kimi zərərli məqsədlərin icrası üçün şərait yaradır. Bu zaman troll profillər, sibil hesablar, kuklalar, bot hesablar və s. kimi qrup şəklində fəaliyyət göstərən saxta profillər geniş şəkildə istifadə edilir. Klassifikasiya alqoritmlərinin tətbiqi ilə saxta profillərin aşkarlanması zamanı verilənlərin sinif nişanlarına (ing. label)  malik olmaları, çox sayda profilin tək-tək təsnif edilməsi zamanı sərf edilən vaxt və s. kimi problemlər ortaya çıxır. Bu məqalədə sosial şəbəkələrdə saxta profillərin qruplaşdırılması üçün k-means, Gaussian Mixture, aqlomerativ klasterləşdirmə, spektral klasterləşdirmə alqoritmləri istifadə edilmişdir. Klasterizasiya alqoritmləri saxta profillərin aşkarlanmasında klassifikasiya metodlarına nisbətən pis nəticə göstərdiyindən bu məqalədə saxta profillərin aşkarlanması üçün tətbiq edilmiş klasterizasiya metodlarının hansı verilənlər üzrə daha yaxşı nəticə verməsi məsələsinə baxılmışdır. Alqoritmlərin tətbiqi zamanı profiləsaslı verilənləri ehtiva edən əlyetər bazalardan istifadə edilmişdir. Klasterizasiya metodlarının nizamlanmış rand indeksi, homogenlik, dolğunluq və s. kimi qiymətləndirmə metrikalarının tətbiqi ilə performansının qiymətləndirilməsi zamanı əldə edilmiş nəticələrə əsasən, aqlomerativ klasterləşdirmə alqoritmi digər tətbiq edilmiş klasterizasiya alqoritmlərinə nisbətən daha yaxşı nəticə göstərmişdir (səh.83–94).

Açar sözlər: saxta profil, klasterləşdirmə, k-means, aqlomerativ klasterləşdirmə, əlamətlər.
DOI : 10.25045/jpit.v12.i1.07
Ədəbiyyat
 • Security threats we face while using social media.
  https://novalisit.com/security-threats-we-face-while-using-social-media/
 • İmamverdiyev Y.N., Əhmədova X. Sosial şəbəkələrdə saxta profillərin aşkarlanması metodları haqqında / İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri V respublika konfransının əsərləri, 2019, s.45–48.
 • İmamverdiyev Y.N. Sosial media və təhlükəsizlik problemləri / İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri üzrə II respublika elmi-praktiki konfransı, 2015, s.189–192.
 • Şıxəliyev R.H. Sosial şəbəkələrdə təhlükəsizlik problemləri // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2016, №2, s.80–88.
 • Van Der Walt E., Eloff J. Using machine learning to detect fake identities: Bots vs humans // IEEE Access, 2018, vol.6, pp.6540–6549.
 • Wani M.A., Jabin S. A sneak into the devil's colony - fake profiles in online social networks // arXiv preprint arXiv:1705.09929, 2017.
 • Boshmaf Y., Muslukhov I., Beznosov K., & Ripeanu M. Design and analysis of a social botnet // Computer Networks, 2013, vol.57, no.2, pp.556–578.
 • Ferrara E., Varol O., Davis C., Menczer F., & Flammini A. The rise of social bots // Communications of the ACM, 2016, vol. 59, no.7, pp.96–104.
 • Silva S.S., Silva R.M., Pinto R.C., & Salles R.M. Botnets: A survey // Computer Networks, 2013, vol. 57, no. 2, pp.378–403.
 • Al-Qurishi M., Al-Rakhami M., Alamri A., Alrubaian M., Rahman S.M.M., & Hossain M.S. Sybil defense techniques in online social networks: a survey // IEEE Access, 2017, vol.5, pp.1200–1219.
 • Douceur J.R. The sybil attack // International Workshop on Peer-to-Peer Systems, 2002, pp.251–260.
 • Yamak Z., Saunier J., Vercouter L. Detection of multiple identity manipulation in collaborative projects / Proceedings of the 25th International Conference Companion on World Wide Web, 2016, pp.955–960.
 • Im J., Chandrasekharan E., Sargent J., Lighthammer P., et al. Still out there: Modeling and identifying russian troll accounts on twitter / 12th ACM Conference on Web Science, 2020, pp.1–10.
 • Albayati M.B., Altamimi A.M. Identifying Fake Facebook Profiles Using Data Mining Techniques // Journal of ICT Research and Applications, 2019, vol.13, no.2, pp.107–117.
 • Xiao C., Freeman D.M., Hwa T. Detecting clusters of fake accounts in online social networks // Proceedings of the 8th ACM Workshop on Artificial Intelligence and Security, 2015, pp.91–101.
 • Zarei K., Farahbakhsh R., Crespi N. How impersonators exploit Instagram to generate fake engagement? // arXiv preprint arXiv:2002.07173, 2020.
 • Alowibdi J. S., Buy U. A., Philip S. Y., Ghani S., & Mokbel M.Deception detection in Twitter // Social network analysis and mining, 2015, vol.5, no.1, Article number 32, 13 p.
 • Bilge A., Ozdemir Z., Polat H. A novel shilling attack detection method // Procedia Computer Science, 2014, vol.31, pp.165–174.
 • Miller Z., Dickinson B., Deitrick W., Hu W., & Wang A.H. Twitter spammer detection using data stream clustering // Information Sciences, 2014, vol.260, pp.64–73.
 • Hu F., Li Z., Yang C., & Jiang Y. A graph-based approach to detecting tourist movement patterns using social media data // Cartography and Geographic Information Science, 2019, vol.46, no.4, pp.368–382.
 • Luo F., Cao G., Mulligan K., & Li X. Explore spatiotemporal and demographic characteristics of human mobility via Twitter: A case study of Chicago // Applied Geography, 2016, vol.70, pp.11–25.
 • Yamak Z., Saunier J., Vercouter L. SocksCatch: Automatic detection and grouping of sockpuppets in social media // Knowledge-Based Systems, 2018, vol.149, pp.124–142.
 • Stringhini G., Mourlanne P., Jacob G., Egele M., Kruegel C., & Vigna G. EvilCohort: Detecting communities of malicious accounts on online services / 24th USENIX Security Symposium, 2015, pp.563–578.
 • Ganjaliyev F. New method for community detection in social networks extracted from the Web / Proc. of the 4th International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics” (PCI), 2012, pp.1–2.
 • Alguliev R.M., Aliguliyev R.M., Ganjaliyev F.S. Partition clustering-based method for detecting community structures in weighted social networks // International Journal of Information Processing and Management, 2013, vol.4, no.2, pp.60–72.
 • Cao Q., Yang X., Yu J., & Palow C. Uncovering large groups of active malicious accounts in online social networks / Proc. of the 2014 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security, 2014, pp.477–488.
 • Wani M.A., Jabin S. Mutual clustering coefficient-based suspicious-link detection approach for online social networks // Journal of King Saud University – Computer and Information Sciences, 2018.
 • Wang A.H. Don't follow me: Spam detection in twitter / International Conference on Security and Cryptography (SECRYPT), IEEE, 2010, pp.1–10.
 • Kwak H., Lee C., Park H., & Moon S. What is Twitter, a social network or a news media? / Proceedings of the 19th International Conference on World Wide Web, 2010, pp.591–600.
 • Zheng X., Zeng Z., Chen Z., Yu Y., & Rong C. Detecting spammers on social networks // Neurocomputing, 2015, vol.159, pp.27–34.
 • Yang C., Harkreader R., Gu G. Empirical evaluation and new design for fighting evolving twitter spammers // IEEE Transactions on Information Forensics and Security, 2013, vol.8, no.8, pp.1280–1293.
 • Wei F., Nguyen U. T. Twitter bot detection using bidirectional long short-term memory neural networks and word embeddings / Proc. of the 1st IEEE International Conference on Trust, Privacy and Security in Intelligent Systems and Applications (TPS-ISA), 2019, pp.101–109.
 • Harshitkgupta / Fake-Profile-Detection-using-ML.
  https://github.com/harshitkgupta/Fake-Profile-Detection-using-ML/tree/master/data
 • Instagram fake spammer genuine account.
  https://www.kaggle.com/free4ever1/instagram-fake-spammer-genuine-accounts
 • Fcakyon / instafake-dataset.
  https://github.com/fcakyon/instafake-dataset/tree/master/data/fake-v1.0
 • Radheysm / Fake-Profile-Detection. 
  https://github.com/radheysm/Fake-Profile-Detection
 • KhayalaAhmadova / Fake_profile_clustering.
  https://github.com/KhayalaAhmadova/Fake_profile_clustering
 • Rank.
  https://orange3.readthedocs.io/projects/orange-visual-programming/en/latest/widgets/ data/rank.html
 • Principal Component Analysis and k-means clustering to visualize a high dimensional dataset. https://medium.com/@dmitriy.kavyazin/principal-component-analysis-and-k-means-clustering-to-visualize-a-high-dimensional-dataset-577b2a7a5fe2
 • https://scikit-learn.org/stable/modules/clustering.html#clustering
 • Clustering performance evaluation.
  https://scikit-learn.org/stable/modules/clustering.html#clustering-performance-evaluation