BULUD TEXNOLOGİYALARINDA SERVERSİZ HESABLAMA XİDMƏTİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

BULUD TEXNOLOGİYALARINDA SERVERSİZ HESABLAMA XİDMƏTİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

BULUD TEXNOLOGİYALARINDA SERVERSİZ HESABLAMA XİDMƏTİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

BULUD TEXNOLOGİYALARINDA SERVERSİZ HESABLAMA XİDMƏTİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

BULUD TEXNOLOGİYALARINDA SERVERSİZ HESABLAMA XİDMƏTİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
BULUD TEXNOLOGİYALARINDA SERVERSİZ HESABLAMA XİDMƏTİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№2, 2020

BULUD TEXNOLOGİYALARINDA SERVERSİZ HESABLAMA XİDMƏTİ

Ələkbərov Rəşid Q., Həsənli Arzu Ş.

Məqalədə bulud texnologiyalarının son trendi olan Serversiz hesablama texnologiyası (ing. Function as a Servise – FaaS) konsepsiyası araşdırılmışdır. Bulud texnologiyalarının geniş yayılmış xidmətləri barədə məlumat verilmiş, bu xidmətlərə olan tələbat təhlil edilmişdir. İstifadəçilər hesablama buludlarının xidmətlərindən (IaaS, PaaS, SaaS) istifadə etdikdə virtual maşınların texniki imkanlarına əsasən seçilməsi, əməliyyat sisteminin işə salınması, resursların balanslı şəkildə paylanması və s. kimi bir çox məsələlərin həllində birbaşa iştirak edirlər. Qeyd edilən çatışmamazlıqları aradan qaldırmaq üçün serversiz hesablama xidmətindən istifadə edilməsi aktual məsələ kimi qiymətləndirilmişdir. Məqalədə, həmçinin serversiz və server əsaslı arxitekturaların qarşılıqlı müqayisəsi aparılmış, serversiz hesablama xidməti təklif edən platformalar tədqiq edilmiş, onların dəstəklədiyi müxtəlif proqramlaşdırma dilləri araşdırılmışdır. FaaS xidmətinin üstünlükləri və çatışmazlıqları göstərilmişdir (səh.72-79).

Açar sözlər: serversiz hesablama texnologiyaları, bulud texnologiyaları, FaaS, IaaS, PaaS, SaaS, bulud xidmətləri, hesablama buludları.
DOI : 10.25045/jpit.v11.i2.07
Ədəbiyyat
 • Ələkbərov R.Q., Həşimov M.A. Şəbəkə mühitində paylanmış hesablama sistemlərinin yaradılması texnologiyaları. Bakı, İnformasiya Texnologiyaları, 2015, 74 s.
 • Baldini I., Castro P., Chang K., Cheng P., Fink S., Ishakian V., Suter P. Serverless computing: Current trends and open problems // In Research Advances in Cloud Computing, Springer, 2017, pp.1–20.
 • Lynn T., Rosati P., Lejeune A., Emeakaroha V.A. Preliminary review of enterprise serverless cloud computing (function-as-a-service) platforms / IEEE International Conference on Cloud Computing Technology and Science (CloudCom), 2017, pp.162–169.
 • Lloyd W., Ramesh S., Chinthalapati S., Ly L., Pallickara S. Serverless computing: An investigation of factors influencing microservice performance / IEEE International Conference on Cloud Engineering (IC2E), 2018, pp.159–169.
 • Eivy A. Be wary of the economics of "Serverless" Cloud Computing / IEEE Cloud Computing, 2017, vol.4, no.2, pp.6–12.
 • Gartner Forecasts Worldwide Public Cloud Revenue to Grow 17.5 Percent in 2019 https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-04-02-gartner-forecasts-worldwide-public-cloud-revenue-to-g .
 • Adzic G., Chatley R. Serverless computing: economic and architectural impact / 11th Joint Meeting on Foundations of Software Engineering, 2017, pp.884–889.
 • McGrath G., Brenner P.R. Serverless computing: Design, implementation, and performance / IEEE 37th International Conference on Distributed Computing Systems Workshops (ICDCSW), 2017, pp.405–410.
 • Vince Power Serverless Comparison: Lambda vs. Azure vs. GCP vs. OpenWhisk www.twistlock.com/2018/07/10/serverless-comparison-lambda-vs-azure-vs-gcp-vs-openwhisk/ .
 • Gary Arora Cons of Serverless Architectures https://hackernoon.com/cons-of-serverless-architectures-7b8b570c19da .
 • Lloyd W., Ramesh S., Chinthalapati S., Ly L., Pallickara S. Serverless computing: An investigation of factors influencing microservice performance / IEEE International Conference on Cloud Engineering (IC2E), 2018, pp.159–169.
 • Lee J.Y., Leung R.W. Study of a server-less architecture for video-on-demand applications / IEEE International Conference on Multimedia and Expo, 2002, vol.1, pp.233–236.
 • Fox G.C., Ishakian V., Muthusamy V., Slominski A. Status of serverless computing and function-as-a-service (faas) in industry and research. arXiv preprint arXiv:1708.08028, 2017, pp.1–22.