GİRİŞ EFFEKTLƏRİ XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN APRİOR QEYRİ-MÜƏYYƏNLİYİ ZAMANI VIDEOİMPULSLAR ARDICILLIĞININ ANALOJİ-DİSKRET VƏ RƏQƏMLİ DƏYİŞİKLİYİ MODELLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

GİRİŞ EFFEKTLƏRİ XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN APRİOR QEYRİ-MÜƏYYƏNLİYİ ZAMANI VIDEOİMPULSLAR ARDICILLIĞININ ANALOJİ-DİSKRET VƏ RƏQƏMLİ DƏYİŞİKLİYİ MODELLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

GİRİŞ EFFEKTLƏRİ XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN APRİOR QEYRİ-MÜƏYYƏNLİYİ ZAMANI VIDEOİMPULSLAR ARDICILLIĞININ ANALOJİ-DİSKRET VƏ RƏQƏMLİ DƏYİŞİKLİYİ MODELLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

GİRİŞ EFFEKTLƏRİ XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN APRİOR QEYRİ-MÜƏYYƏNLİYİ ZAMANI VIDEOİMPULSLAR ARDICILLIĞININ ANALOJİ-DİSKRET VƏ RƏQƏMLİ DƏYİŞİKLİYİ MODELLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

GİRİŞ EFFEKTLƏRİ XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN APRİOR QEYRİ-MÜƏYYƏNLİYİ ZAMANI VIDEOİMPULSLAR ARDICILLIĞININ ANALOJİ-DİSKRET VƏ RƏQƏMLİ DƏYİŞİKLİYİ MODELLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
GİRİŞ EFFEKTLƏRİ XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN APRİOR QEYRİ-MÜƏYYƏNLİYİ ZAMANI VIDEOİMPULSLAR ARDICILLIĞININ ANALOJİ-DİSKRET VƏ RƏQƏMLİ DƏYİŞİKLİYİ MODELLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№2, 2019

GİRİŞ EFFEKTLƏRİ XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN APRİOR QEYRİ-MÜƏYYƏNLİYİ ZAMANI VIDEOİMPULSLAR ARDICILLIĞININ ANALOJİ-DİSKRET VƏ RƏQƏMLİ DƏYİŞİKLİYİ MODELLƏRİ

Burmaka Alexsandr A., Qovoruxina Tatyana N., Krupennikov Dmitriy V.

Faydalı siqnalların və küylərin cəminin qarışığı kimi giriş effektləri şəklində informasiya-ölçü sisteminin (İÖS) girişinə doğru hərəkət edən videosiqnalların analoji-diskret və analoji-rəqəmli dəyişikliklərinin analizi aparılmışdır. Məqalədə real zaman miqyasında siqnalların müvəqqəti və energetika parametrləri haqqında etibarlı ölçü məlumatları əldə etməyə, həmçinin giriş effekti xüsusiyyətləri haqqında aprior qeyri-müəyyənlik şəraitində onların ölçülməsi səhvini minimallaşdırmağa imkan verən İÖS-ün qəbul kanalında siqnalın ilkin emalı üsulları göstərilmişdir. İÖS-ün analoq-rəqəm çevirmələrinin onun qəbul kanalının alt sistemində yaranan qeyri-xətti hadisələrə təsirini azaltmaq üçün İÖS-ün məqsəd funksiyasının müvəqqəti və energetika budaqlarının funksional bölünməsinin məqsədəuyğunluğu əsaslandırılmışdır (səh.14-20).

Açar sözlər: analoji-diskret dəyişiklik, videosiqnalların parametrlərinin qiymətləndirilməsi.
DOI : 10.25045/jpit.v10.i2.03
Ədəbiyyat
  • Burmaka A.A., Govorukhin T.N., Tsyplakov Yu.V., Anikeeva O.A., Mishustin V.N. Optimization of Burmaka A.A., Govoruhina T.N., Cyplakov Ju.V., Anikeeva O.A., Mishustin V.N. Optimizacija analogo-diskretnyh preobrazovanij vhodnogo vozdejstvija v podsisteme priemnogo kanala informacionno-izmeritel'noj sistemy // Avtomatika i telemehanika.
  • Burmaka A.A., Cyplakov Ju.V., Govoruhina T.N. Obnaruzhenie videosignala na fone additivnoj shumovoj pomehi pri apriornoj neopredelennosti harakteristik vhodnogo vozdejstvija // Radiotehnika, 2017, №2, s.47–52.
  • Cikin I.A. Diskretno-analogovaja obrabotka signalov // Radio i svjaz, 1982, 160 s.
  • Brjuhanov Ju.A., Lukashevich Ju.A. Vlijanie analogo-cifrovogo preobrazovanija signalov na nelinejnye javlenija v radiopriemnyh ustrojstv // Radiotehnika, 2017, no.2, s.31–35.
  • Burmaka A.A., Cyplakov Ju.V., Govoruhina T.N. Analiticheskaja i strukturnaja modeli prinjatija reshenija v processe obnaruzhenija posledovatel'nosti videoimpul'sov s ispol'zovaniem procedury differencirovanija vhodnogo vozdejstvija // Radiotehnika, 2017, no. 10, s.163–168.
  • Lam G. The analog and digital filters, calculation and execution // The world, 1982, 592 p.