AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA BİOMETRİK EYNİLƏŞDİRMƏ SİSTEMİNİN YARADILMASININ AKTUAL PROBLEMLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA BİOMETRİK EYNİLƏŞDİRMƏ SİSTEMİNİN YARADILMASININ AKTUAL PROBLEMLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA BİOMETRİK EYNİLƏŞDİRMƏ SİSTEMİNİN YARADILMASININ AKTUAL PROBLEMLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA BİOMETRİK EYNİLƏŞDİRMƏ SİSTEMİNİN YARADILMASININ AKTUAL PROBLEMLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA BİOMETRİK EYNİLƏŞDİRMƏ SİSTEMİNİN YARADILMASININ AKTUAL PROBLEMLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA BİOMETRİK EYNİLƏŞDİRMƏ SİSTEMİNİN YARADILMASININ AKTUAL PROBLEMLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№1, 2010

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA BİOMETRİK EYNİLƏŞDİRMƏ SİSTEMİNİN YARADILMASININ AKTUAL PROBLEMLƏRİ

İmamverdiyev Y.N.

Azərbaycan Respublikasında biometrik eyniləşdirmə sisteminin yaradılması üzrə Dövlət Proqramı hüquqi, təşkilati, texniki, iqtisadi məsələlərlə yanaşı mühüm elmi-nəzəri və praktiki problemlərin həllini də tələb edir. Məqalədə bu istiqamətdə əsas elmi tədqiqat problemləri identifikasiya edilir, onların həlli üçün konkret təkliflər müzakirə edilir. (səh.13-18)

Açar sözlər: Açar sözlər: biometrik eyniləşdirmə, biometrik sistemlərin təhlükəsizliyi, biometrik texnologiyaların standartlaşdırılması, barmaq izlərini tanıma, biometrik sistemlərin test edilməsi.
Ədəbiyyat
  • Azərbaycan Respublikasında biometrik eyniləşdirmə sisteminin yaradılması üzrə 2007-2012-ci illər üçün Dövlət Proqramı.
  • J. Wayman, A. K. Jain, D. Maltoni, and D. Maio, Biometric Systems: Technology, Design and Performance Evaluation, Springer Verlag, 2005, 370 p.
  • Дж.Кирк, RFID-паспорт взломан, Computerworld Россия, 2007, № 9.