ASSOSIATIV QAYDALARIN AXTARIŞ METODLARININ TƏDBIQI ILƏ DÜNYA UNIVERSITETLƏRININ İKT IXTISASLARI ÜZRƏ TƏDRIS PROQRAMLARININ MÜQAYISƏLI ANALIZI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

ASSOSIATIV QAYDALARIN AXTARIŞ METODLARININ TƏDBIQI ILƏ DÜNYA UNIVERSITETLƏRININ İKT IXTISASLARI ÜZRƏ TƏDRIS PROQRAMLARININ MÜQAYISƏLI ANALIZI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

ASSOSIATIV QAYDALARIN AXTARIŞ METODLARININ TƏDBIQI ILƏ DÜNYA UNIVERSITETLƏRININ İKT IXTISASLARI ÜZRƏ TƏDRIS PROQRAMLARININ MÜQAYISƏLI ANALIZI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

ASSOSIATIV QAYDALARIN AXTARIŞ METODLARININ TƏDBIQI ILƏ DÜNYA UNIVERSITETLƏRININ İKT IXTISASLARI ÜZRƏ TƏDRIS PROQRAMLARININ MÜQAYISƏLI ANALIZI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

ASSOSIATIV QAYDALARIN AXTARIŞ METODLARININ TƏDBIQI ILƏ DÜNYA UNIVERSITETLƏRININ İKT IXTISASLARI ÜZRƏ TƏDRIS PROQRAMLARININ MÜQAYISƏLI ANALIZI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
ASSOSIATIV QAYDALARIN AXTARIŞ METODLARININ TƏDBIQI ILƏ DÜNYA UNIVERSITETLƏRININ İKT IXTISASLARI ÜZRƏ TƏDRIS PROQRAMLARININ MÜQAYISƏLI ANALIZI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№2, 2014

ASSOSIATIV QAYDALARIN AXTARIŞ METODLARININ TƏDBIQI ILƏ DÜNYA UNIVERSITETLƏRININ İKT IXTISASLARI ÜZRƏ TƏDRIS PROQRAMLARININ MÜQAYISƏLI ANALIZI

Ağayev Firudin T., Məmmədova Gülarə A.

Məqalədə böyük həcmli verilənlərdən lazım olan informasiyanın əldə olunması (Data Mining) üsullarından istifadə etməklə dünyanın aparıcı universitetlərinin İKT ixtisasları üzrə təhsil proqramlarının müqayisəli analizi göstərilir. Assosiativ qaydaların axtarış üsullarının istifadəsi universitetlərin təhsil proqramlarının müqayisəli analizində informasiya dəstəyi məsələlərinin həllinə imkan yaradır. (səh. 40-45)

Açar sözlər: təhsil proqramları, fənlərin siyahısı, tranzaksiyalar çoxluğu, assosiyasiya qaydaları
Ədəbiyyat
  • Образовательное законодательство и образовательные системы зарубежных стран. Под. ред. проф. Козырина А.Н., М., Academia, 2007, 432 c.
  • berkeley.edu, www.mit.edu, www.stanford.edu, www.nus.edu.sg, www.ucsb.edu, www.polytechnique.edu, www.ethz.ch, www.cam.ac.uk, www.u-tokyo.ac.jp/en/, www.ust.hk.
  • Кузьменко В.И. Data Mining: поиск закономерностей. http://www.cnews.ru/reviews/new/rynok_bi_v_rossii_2013/articles/data_mining_poisk_zakonomernostej/
  • Дюк В.А., Самойленко А.П. Data Mining: учебный курс. СПб.: Питер, 2001, с.368.
  • Поиск ассоциативных правил в Data Mining. Лекции Новосибирского технического государственного университета, 2013. www.ami.nstu.ru.
  • Смит Д.М., Смит Д.К. Абстракции баз данных: агрегация и обобщение. Системы управления базами данных. 2006, №2, с.141–160.
  • Agrawal R., Srikant R. Fast algorithms for mining association rules. 20th VLDB Conference, Santiago, Chile, 1994, pp.487–499.
  • Park J.S., Chen M.S., and Yu P.S. Efficient parallel mining for association rules. In Proc. of the 4th Int. Conf. on Information and Knowledge Management, Baltimore, Maryland, 1995, pp.31–36.