REDAKSİYA HEYƏTİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

REDAKSİYA HEYƏTİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

REDAKSİYA HEYƏTİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

REDAKSİYA HEYƏTİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

REDAKSİYA HEYƏTİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
REDAKSİYA HEYƏTİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
REDAKSİYA HEYƏTİ

 Baş redaktor: Rasim Əliquliyev  ─ AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik (Bakı, Azərbaycan)

Məsul редактор: Zərifə Cəbrayılova   ─ texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent (Bakı,  Azərbaycan)

Redaksiya heyəti:

Əli Abbasov ─ akademik (Bakı, Azərbaycan)

Telman Əliyev   ─ akademik (Bakı, Azərbaycan)

Fikrət Əliyev  ─ akademik (Bakı, Azərbaycan)

Məsumə  Məmmədova   ─ AMEA-nın müxbir üzvü, texnika elmləri doktoru, professor (Bakı, Azərbaycan)

Ramiz Alıquliyev   ─ AMEA-nın müxbir üzvü, texnika elmləri doktoru (Bakı, Azərbaycan)

Aleksandr Afanasyev  ─ fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor (Moskva, Rusiya)

Aleksandr Tuzikov  ─ fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor  ( Minsk, Belarus)

Məhəmməd Əhmədov ─ texnika elmləri doktoru, professor (Sumqayıt, Azərbaycan) 

Ələkbər Əliyev   ─  texnika elmləri doktoru, professor (Bakı, Azərbaycan)

Əfəndi Nəsibov  ─ fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, профессор (İzmir, Türkiyə)

Nadir Ağayev ─  texnika elmləri doktoru, professor (Bakı, Azərbaycan)  

Rasim Nəbiyev  ─  texnika elmləri doktoru, professor (Bakı, Azərbaycan)

Vitaliy Titov ─  texnika elmləri doktoru, professor (Kursk, Rusiya) 

Akif Süleymanov  ─  texnika elmləri doktoru, dosent (Gəncə, Azərbaycan)

Tatyana Baydık ─  texnika elmləri doktoru, dosent (Mexiko, Meksika) 

Nizami Hasilov ─ fizika-riyaziyyat elmləri doktoru (Ankara, Türkiyə)

Adil Bağırov ─ riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, professor (Ballarat, Avstraliya) 

Cey-Hi Kim ─ texnika üzrə fəlsəfə doktoru, professor (Seul, Koreya Respublikası)

Seunq Vu Seo ─ texnika üzrə fəlsəfə doktoru, professor (Seul, Koreya Respublikası)

Əlirza Xastan ─ riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent (Zəncan, İran İslam Respublikası)

Şahin Əmrahov ─ riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent (Ankara, Türkiyə)

Əlövsət Əliyev  ─ iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent (Bakı, Azərbaycan)

Тofiq Kazımov ─ fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent (Bakı, Azərbaycan)

Raif Rüstəmov  ─ riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, (Bedminster, ABŞ)

Firudin Ağayev ─ texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent (Bakı, Azərbaycan)

Rəşid Ələkbərov ─ texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent (Bakı, Azərbaycan)

Yadigar İmamverdiyev ─ texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent (Bakı, Azərbaycan)

Ramiz Şıxəliyev  ─ texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent (Bakı, Azərbaycan)

Norisma Binti İdris –  texnika üzrə fəlsəfə doktoru (Kuala Lumpur, Malayziya)

Asad Abdi   ─  texnika üzrə fəlsəfə doktoru (Ensxed, Niderland)

Fərhad Yusifov ─ texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent (Bakı, Azərbaycan)

Vüqar Musayev ─ texnika üzrə fəlsəfə doktoru (Bakı, Azərbaycan)

KanТе-Un ─ professor (Decon, Koreya Respublikası)