ВОПРОСЫ СОСТАВЛЕНИЯ КАДАСТРОВЫХ ПЛАНОВ ОБЬЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ - Проблемы Информационных Технологий

ВОПРОСЫ СОСТАВЛЕНИЯ КАДАСТРОВЫХ ПЛАНОВ ОБЬЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ - Проблемы Информационных Технологий

ВОПРОСЫ СОСТАВЛЕНИЯ КАДАСТРОВЫХ ПЛАНОВ ОБЬЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ - Проблемы Информационных Технологий

ВОПРОСЫ СОСТАВЛЕНИЯ КАДАСТРОВЫХ ПЛАНОВ ОБЬЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ - Проблемы Информационных Технологий

ВОПРОСЫ СОСТАВЛЕНИЯ КАДАСТРОВЫХ ПЛАНОВ ОБЬЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ - Проблемы Информационных Технологий
ВОПРОСЫ СОСТАВЛЕНИЯ КАДАСТРОВЫХ ПЛАНОВ ОБЬЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ - Проблемы Информационных Технологий
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА

№2, 2011

ВОПРОСЫ СОСТАВЛЕНИЯ КАДАСТРОВЫХ ПЛАНОВ ОБЬЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Алыев Эльвин М.

В статье исследованы возможности применения географических информационных технологий и систем автоматизированного проектирования при составлении технических паспортов и кадастровых планов зданий и сооружений, расположенных на выкупаемых землях, изучены конкретные предложения для решения вопросов составления технических паспортов и кадастровых планов. Кроме этого в статье отражены процедуры создания географической базы данных объектов недвижимого имущества, расположенных на земельном участке, выделенном под строительство «Центра Гейдара Алиева», и подготовкам на ее основе единой базовой модели. (стр. 72-81)

Ключевые слова: система автоматизированного проектирования, модель единой базы, географические информационные системы, дистанционное зондирование, географическая база данных.
Литература
  • “Heydər Əliyev Mərkəzinin tikintisi ilə əlaqədar ayrılmış torpaq sahələri və onlar üzərində mövcud olan bina və qurğuların satınalma qiymətinin hesablanması məqsədilə tikinti aparılacaq ərazinin, eləcə də yeni formalaşdırılan daşınmaz əmlak obyektinin kadastr planlarının tərtib edilməsi və onlardan çıxarışların hazırlanması” Layihəsinin izahedici mətni, Bakı, 2009, 18 səh.
  • İsmayılov M.,Qəniyeva S. A. Torpaq və çoxməqsədli kadastr. Bakı, 2006, 345 səh.
  • Fərziyev T. İnformatika. Bakı, “Hədəf nəşrləri”, 2010, 360 səh.
  • Иванников А.Д., Кулагин В.П., Тихонов А.Н., Цветков В.Я. Геоинформатика. Москва, 2001, 349 с.
  • “Torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı. Xalq Qəzeti, №114 (26464), 27 may 2010, səh. 2 – 5.
  • Quliyev R.M. Yerquruluşunun elmi əsasları. Bakı-MBM, 2007, 224 səh.