№2, 2011

PROBLEMS OF COMPILATION OF CADASTRAL PLANS OF REAL ESTATES WITH USE OF GEOGRAPHIC INFORMATION TECHNOLOGIES AND COMPUTER AIDED DESIGN SYSTEMS

Elvin M. Aliyev

In this paper the possibility of application of geographic information technologies and computer-aided design systems to the drafting of technical certificates and cadastre plans of buildings and structures located on the retired lands as well as specific proposals on compilation of technical certificates and cadastral plans are studied.In addition the article reflects the procedures for the creation of geographic database of real estate located on the land allocated for the construction of "Heydar Aliyev’s Center" and preparation of integrated model on its basis. (p. 72-81)

Keywords: computer aided design, common base model, geographic information systems, remote sensing, geographic database.
References
  • “Heydər Əliyev Mərkəzinin tikintisi ilə əlaqədar ayrılmış torpaq sahələri və onlar üzərində mövcud olan bina və qurğuların satınalma qiymətinin hesablanması məqsədilə tikinti aparılacaq ərazinin, eləcə də yeni formalaşdırılan daşınmaz əmlak obyektinin kadastr planlarının tərtib edilməsi və onlardan çıxarışların hazırlanması” Layihəsinin izahedici mətni, Bakı, 2009, 18 səh.
  • İsmayılov M.,Qəniyeva S. A. Torpaq və çoxməqsədli kadastr. Bakı, 2006, 345 səh.
  • Fərziyev T. İnformatika. Bakı, “Hədəf nəşrləri”, 2010, 360 səh.
  • Иванников А.Д., Кулагин В.П., Тихонов А.Н., Цветков В.Я. Геоинформатика. Москва, 2001, 349 с.
  • “Torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı. Xalq Qəzeti, №114 (26464), 27 may 2010, səh. 2 – 5.
  • Quliyev R.M. Yerquruluşunun elmi əsasları. Bakı-MBM, 2007, 224 səh.