AD-HOC ŞƏBƏKƏLƏRi ÜÇÜN YENi MARŞRUTLAŞDIRMA ALQORiTMi METODU - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

AD-HOC ŞƏBƏKƏLƏRi ÜÇÜN YENi MARŞRUTLAŞDIRMA ALQORiTMi METODU - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

AD-HOC ŞƏBƏKƏLƏRi ÜÇÜN YENi MARŞRUTLAŞDIRMA ALQORiTMi METODU - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

AD-HOC ŞƏBƏKƏLƏRi ÜÇÜN YENi MARŞRUTLAŞDIRMA ALQORiTMi METODU - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

AD-HOC ŞƏBƏKƏLƏRi ÜÇÜN YENi MARŞRUTLAŞDIRMA ALQORiTMi METODU - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AD-HOC ŞƏBƏKƏLƏRi ÜÇÜN YENi MARŞRUTLAŞDIRMA ALQORiTMi METODU - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№2, 2013

AD-HOC ŞƏBƏKƏLƏRi ÜÇÜN YENi MARŞRUTLAŞDIRMA ALQORiTMi METODU

Aziz Hanifi, Jafar Amiri, Kazımov Tofiq H.

MANET mobil şəbəkəsi infrastrukturu olmayan naqilsiz şəbəkədir. Bu şəbəkədə qovşaqlar mobildir və şəbəkənin topologiyası bir neçə dəfə dəyişir. Bu şəbəkədə marşrutlaşdırma protokolları çox mühümdür. Enerji və ötürmə zolağının məhdudiyyətləri MANET şəbəkələrində vacib məsələlərdəndir. Marşrutlaşdırma protokolları qoyulan xərclərin minimal olmasını təmin etməlidir. Nəticələr kiçik ötürmə zolağını tutur. Bu məqalədə marşrutlaşdırma protokolunun əsasları ilə qeyri-səlis alqoritm müqayisə olunub və onların xarakteristikaları göstərilib. (səh. 15-22)

Açar sözlər: marşrutlaşdırma protokolları, naqilsiz şəbəkələr, keçiricilik qabiliyyəti, MANET şəbəkələri
Ədəbiyyat
 • Carson S., Macker J. Routing protocol performance issues and evaluation consideration // draft-ietf-manet-issues-01.txt .
 • Sharat Navil. A survey of routing protocols for mobile adhoc networks”, cc725-n wireless networks, 1998.
 • Padmini Misra, Routing protocols for MANET mobile wireless networks // www.cis.ohio-state-edu/~jain/cis788-99/Adhoc-Routing.html.
 • Charles E. Perkins, Royer, E.M., Das S.R. MANET on-demand distance vector routing // Jan.2002, ietf draft, draft-ietf-manet-Aodv-10.txt.
 • Ava. Mala. Routing protocols in ad-hoc wireless networks // EE 3656 final project report, 1999.
 • Johnson D.B., Maltz. D.A. Protocols for adaptive wireless and mobile network // IEEE personal communications, Feb.1996.
 • Maltz D.A., Broch J., Jetcheva J., Johnson D.B. The effect of on-demand behavior in routing protocols for multi-hop wireless MANET networks // IEEE, journal on selected erea in communications special issue on mobile and wireless networks,1999.
 • Royer E.M., Chai-keongtoh. A review of current routing protocol for MANET mobile wireless networks // IEEE personal communications, April 1999, vol 6, no.2, pp.46–55.
 • Ko Y. B. and Vaidya N. H.. Location-aided Routing (LAR) in Mobile MANET Networks // ACM/IEEE Int’l. Conf. Mobile Comp. Net., 1998, pp. 66–75.
 • Hanifi A., Tofig K. Routing Protocol Based on Fuzzy Logic in Mobile Ad hoc Networks // J Am Sci 2012, 8 (7), pp.459-465.
 • Park V.D., Carson M.S. A highly adaptive distributed routing algorithm for mobile wireless networks // proc. Infocom’97, Apr.1997.
 • Lee S.ju, Gerla M. Dynamic load-aware routing in MANET networks // 2000, www.ucla.edu /nrl/wireless/papers/sj-icc01-1.ps.gz.
 • Li J., Jannotti J., Couto D. De, Karger D., and Morris R. A Scalable Location Service for Geographic Ad // Pages 120–130, ACM New York, NY, USA.