AZ-SRDAT – AZƏRBAYCAN DİLİ SƏS NÜMUNƏLƏRİN BAZASIDIR - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

AZ-SRDAT – AZƏRBAYCAN DİLİ SƏS NÜMUNƏLƏRİN BAZASIDIR - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

AZ-SRDAT – AZƏRBAYCAN DİLİ SƏS NÜMUNƏLƏRİN BAZASIDIR - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

AZ-SRDAT – AZƏRBAYCAN DİLİ SƏS NÜMUNƏLƏRİN BAZASIDIR - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

AZ-SRDAT – AZƏRBAYCAN DİLİ SƏS NÜMUNƏLƏRİN BAZASIDIR - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZ-SRDAT – AZƏRBAYCAN DİLİ SƏS NÜMUNƏLƏRİN BAZASIDIR - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№1, 2013

AZ-SRDAT – AZƏRBAYCAN DİLİ SƏS NÜMUNƏLƏRİN BAZASIDIR

İmamverdiyev Yadigar N., Suxostat Lyudmila V.

Bu məqalədə səsə görə şəxsin tanınması üçün toplanmış AZ-SRDat (AZerbaijani language Speaker Recognition DATa) səs nümunələri bazası təsvir edilir. Bu bazada Azərbaycan dilində danışan 86 şəxsdən iki sessiya ərzində alınmış səs nümunələri toplanmışdır. AZ-SRDat-ın əsas məqsədi səsə görə şəxsin tanınması metodlarının qiymətləndirilməsi üçün zəruri olan verilənlərin təqdim edilməsidir. (səh. 67-73)

Açar sözlər: səs nümunələri bazası, Azərbaycan dili üçün səs nümunələri bazası, səsə görə şəxsin tanınması, Beynəlxalq Fonetik Əlifba
Ədəbiyyat
 • Doddington G. Speaker recognition-identifying people by their voices // Proc. IEEE, 1985, vol. 73, no. 11, pp. 1651–166.
 • Reynolds D.A. An overview of automatic speaker recognition technology// Proc. IEEEInternational Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 2002, vol. 4, pp. 4072–4075.
 • Campbell J.P., Reynolds D.A. Corpora for the evaluation of speaker recognition systems // Proc. IEEEInternational Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 1999.
 • Abbasov A., Fatullayev R., Fatullayev A. HMM-based large vocablary continuous speech recognition system for Azerbaijani// of PCI-2010, 2010, vol. 1, pp. 23–26.
 • Imamverdiyev Y.N., Sukhostat L.V. SVM based recognition of Azerbaijani vowels // 5th Int-l Conf. on Application of Information and Communication Technologies (AICT), 12–14 Oct. 2011, Baku.
 • Имамвердиев Я.Н., Сухостат Л.В. Речевые базы данных для систем распознавания диктора // Вопросы защиты информации, 2011, № 4, c. 27–32.
 • Сухостат Л.В. Разработка методов и алгоритмов для синтеза систем биометрической идентификации личности по голосу, Науч. семинар, 30 ноября 2012, Баку, с. 29–30.
 • Имамвердиев Я.Н., Сухостат Л.В. Об одном методе извлечения признаков для систем распознавания диктора // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2012, №2, pp. 14–19.
 • Сухостат Л.В. Разработка прототипа системы распознавания личности по голосу //Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransı, 2013, c. 151–154.
 • LDC, Lingustic Data Consortium. Сайт: http://www.ldc.upenn.edu/
 • ELRA, European Language Resource Association. Сайт: http://www.elra.info/
 • ELDA, Evaluations and Language resources Distribution Agency. Сайт: http://www.elda.org/
 • British National Corpus, http://www.natcorp.ox.ac.uk/
 • Allwood J., Bjornberg M., Gronqvist L., Ahlsen E. and Ottesjo C. Spoken Language Corpus at the Department of Linguistics // Forum: Qualitative Social Research, Goteborg University, 2000, vol. 1, no. 3.
 • Ouzounov A. BG-SRDat: A Corpus in Bulgarian Language for Speaker Recognition over Telephone Channels // Cybernetics and Information Technologies, 2003, vol.3, no.2, pp.101–108.
 • Melin H. Databases for Speaker Recognition: Activities in COST250 Working Group 2, COST 250 - Speaker Recognition in Telephony, Final Report 1999, European Commission DG-XIII, Brussels, August 2000.
 • Ortega-Garsia J., Gonzalez-Rodriguez J., Marrero-Aguiar V. AHUMADA: A large speech corpus in Spanish for speaker characterization and identification // Speech Communication, 2000, vol. 31, pp. 255–264.
 • Handbook, IPA: Handbook of the International Phonetic Association, Cambridge University Press.1999, 214 p.
 • Barlow M., Booth L. and Parr A. The Collection of Two Speaker Recognition Targeted Speech Databases // Proc. 4th Aust. Int. Conf. Speech Science and Technology, 1992, pp. 706–711.
 • Yin S.-C., Rose R., Kenny P. A joint factor analysis approach to progressive model adaptation in text-independent speaker verification // IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 2007, vol. 15, no. 7, pp. 1999–2010.
 • Dehak N., Kenny P., Dehak R., Dumouchel P., Ouellet P. Front-end factor analysis for speaker verification // IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 2011, vol. 19, no. 4, pp. 788–798.