GÖRKƏMLİ ALİM, BACARIQLI TƏŞKİLATÇI - Problems of Information Technology

GÖRKƏMLİ ALİM, BACARIQLI TƏŞKİLATÇI - Problems of Information Technology

GÖRKƏMLİ ALİM, BACARIQLI TƏŞKİLATÇI - Problems of Information Technology

GÖRKƏMLİ ALİM, BACARIQLI TƏŞKİLATÇI - Problems of Information Technology

GÖRKƏMLİ ALİM, BACARIQLI TƏŞKİLATÇI - Problems of Information Technology
GÖRKƏMLİ ALİM, BACARIQLI TƏŞKİLATÇI - Problems of Information Technology
AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES

№2, 2012

GÖRKƏMLİ ALİM, BACARIQLI TƏŞKİLATÇI

Keywords: