BUFERLİ SİMSİZ SENSOR ŞƏBƏKƏLƏRDƏ KEYFİYYƏT GÖSTƏRİCİLƏRİNİN TƏYİN EDİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

BUFERLİ SİMSİZ SENSOR ŞƏBƏKƏLƏRDƏ KEYFİYYƏT GÖSTƏRİCİLƏRİNİN TƏYİN EDİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

BUFERLİ SİMSİZ SENSOR ŞƏBƏKƏLƏRDƏ KEYFİYYƏT GÖSTƏRİCİLƏRİNİN TƏYİN EDİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

BUFERLİ SİMSİZ SENSOR ŞƏBƏKƏLƏRDƏ KEYFİYYƏT GÖSTƏRİCİLƏRİNİN TƏYİN EDİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

BUFERLİ SİMSİZ SENSOR ŞƏBƏKƏLƏRDƏ KEYFİYYƏT GÖSTƏRİCİLƏRİNİN TƏYİN EDİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
BUFERLİ SİMSİZ SENSOR ŞƏBƏKƏLƏRDƏ KEYFİYYƏT GÖSTƏRİCİLƏRİNİN TƏYİN EDİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№1, 2012

BUFERLİ SİMSİZ SENSOR ŞƏBƏKƏLƏRDƏ KEYFİYYƏT GÖSTƏRİCİLƏRİNİN TƏYİN EDİLMƏSİ

Rüstəmov Anar M.

Məqalədə sensor şəbəkə qovşağında tək sinif trafik üçün xidmətin keyfiyyət göstəricilərinin müəyyən edilməsinin model və üsulları təklif edilmişdir. Model birinci serverin girişində buferi olan iki ardıcıl serverli kütləvi xidmət sistemindən ibarətdir. Təklif edilmiş modellər əsasında daxil olan paketlərin itməsi ehtimalını azaltmaq mümkündür. Paketlərin itməsi ehtimalına və buferdə gözləmə müddətinə qoyulan məhdudiyyətləri nəzərə almaqla buferin minimal həcmini müəyyən etmək olar. Buferin zəruri həcmini, daxil olan paketlərin intensivliyini və onların emalı intensivliyini təyin etməklə sistemin blok vəziyyətlərinin ehtimallarını minimallaşdırmaq mümkündür. (səh. 51-60)

Açar sözlər: simsiz sensor şəbəkələri, keyfiyyət göstəriciləri, bufer, kütləvi xidmət nəzəriyyəsi, multimedia verilənləri
Ədəbiyyat
 • Akyildiz I., Su W., Sankarasubramaniam Y. and Cayirci E. Wireless sensor networks: A survey // Computer Networks, 2002, vol. 38, No. 4, pp.393–422.
 • Abed A., Alkhatib A. and Baicher G.S. An overview of wireless sensor networks / International Conference on Computer Networks and Communication Systems, IPCSIT, 2012, vol.35.
 • Berder O. and Sentieys O. PowWow: Energy-Efficient HW/SW Techniques for Wireless Sensor Networks // Proceedings of the Workshop on Ultra-Low Power Sensor Networks, 2010, pp.229–233.
 • Akyildiz I.F., Melodia T., and Chowdhury K.R. A survey on wireless multimedia sensor networks // Computer Networks, 2007, vol. 51, pp. 921–960.
 • Chiasserini C. and Magli E. Energy Consumption and Image Quality in Wireless Video-Surveillance Networks / Proceedings of 13th IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC), September, 2006, pp.2357–2361.
 • Khan S.A., Arshad S.A. QoS Provisioning Using Hybrid FSO-RF Based Hierarchical Model for Wireless Multimedia Sensor Networks // International Journal of Computer Science and Information Security, 2009, vol. 4, No.1 & 2.
 • Magli E., Mancin M., and Merello L. Low-Complexity Video Compression for Wireless Sensor Networks / Proc. ICME July 2003, vol. 3, pp.585-588.
 • Qiu T., Xia F., Lin F., Wu G., Jin B. Queueing Theory-Based Path Delay Analysis Of Wireless Sensor Networks // Advances in Electrical and Computer Engineering, 2011, vol. 11, no. 2, 3–8.
 • Escheikh M., Barkaoui K. Opportunistic MAC Layer Design with Stochastic Petri Nets for Multimedia Ad Hoc Networks // Concurrency Computation Practice and Experience, 2010, vol. 22, no. 10, pp.1308–1324.
 • Andriansyah R., Woensel T.V. and Cruz F.R. Performance Optimization of Open Zero-Buffer Multi-Server Queueing Networks // Computers and Operations Research, 2010, vol.37, no.8, pp.1472–1487.
 • Sohraby K., Minoli D. and Znati T. Wireless sensor networks: technology, protocols, and applications // John Wiley and Sons, 2007, pp.203–209.