AD HOC ŞƏBƏKƏLƏRİNDƏ QoS-U DƏSTƏKLƏYƏN PA VƏ QPART ALQORİTMLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRILMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

AD HOC ŞƏBƏKƏLƏRİNDƏ QoS-U DƏSTƏKLƏYƏN PA VƏ QPART ALQORİTMLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRILMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

AD HOC ŞƏBƏKƏLƏRİNDƏ QoS-U DƏSTƏKLƏYƏN PA VƏ QPART ALQORİTMLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRILMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

AD HOC ŞƏBƏKƏLƏRİNDƏ QoS-U DƏSTƏKLƏYƏN PA VƏ QPART ALQORİTMLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRILMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

AD HOC ŞƏBƏKƏLƏRİNDƏ QoS-U DƏSTƏKLƏYƏN PA VƏ QPART ALQORİTMLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRILMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AD HOC ŞƏBƏKƏLƏRİNDƏ QoS-U DƏSTƏKLƏYƏN PA VƏ QPART ALQORİTMLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRILMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№1, 2012

AD HOC ŞƏBƏKƏLƏRİNDƏ QoS-U DƏSTƏKLƏYƏN PA VƏ QPART ALQORİTMLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRILMƏSİ

Əliquliyev Rasim M., Hüseynnecat Qazani Seyid Hüseyn M.

Hal-hazırda ad hoc şəbəkələrində xidmət keyfiyyətinin dəstəklənməsi tədqiqatçılar arasında aktual məsələdir. Ad hoc şəbəkələrində mövcud olan axınlar arasında fərq qoymaq uçun və həmçinin xidmət keyfiyyətinin dəstəklənməsi uçun çoxlu müxtəlif alqoritm və platformalar hazırlanıb. Bu məqalədə müxtəlif şəraitdə PA və QPART alqoritmlərin çıxışlarını qiymətləndirməyə cəhd edilmişdir. Bu iki alqoritm ad hoc şəbəkələrində xidmət keyfiyyətini dəstəkləyə bilər. Bu iki alqoritmin müqayisəsi uçun ns-2 simulator proqramından istifadə edilmişdir. (səh. 27-34)

Açar sözlər: Ad hok, Xidmət keyfiyyəti (QoS), PA alqoritmi, QPART alqoritmi, ns-2 simulator proqramı
Ədəbiyyat
 • Lee S., Ahn G.-S., Zhang X., and Campbell A.T. INSIGNIA: An IP-Based Quality of Service Framework for Mobile Ad Hoc Networks // Journal of Parallel and Distributed Computing, Special issue on Wireless and Mobile Computing and Communications, 2000, vol.60, pp.374–406.
 • Ahn G.-S., Campbell A., Veres A., and Sun L.-H.. Supporting Service Differentiation for Real-Time and Best-Effort Traffic in Stateless Wireless Ad Hoc Networks (SWAN) // IEEE Transactions on Mobile Computing, 2002, vol.1, pp.192–207.
 • Chen S. and Nahrstedt K. Distributed Quality-of-Service Routing in Ad-Hoc Networks // IEEE Journal of Selected Areas in Communications, 1999, vol.17, pp.1454–1465.
 • Chen T., Gerla M., and Tsai J. QoS Routing Performance in a Multi-hop, Wireless Network / In Proceedings of the IEEE ICUPC’97, San Diego, 1997, pp.557–561.
 • Sinha P., Sivakumar R., and Bharghavan V. CEDAR: A Core-Extraction Distributed Ad Hoc Routing Algorithm / In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Communications (INFOCOM), New York, 1999, pp.202–209.
 • http://www.csd.uoc.gr/~hy439/reading/802.11-1999.pdf.
 • Ada I. and Castelluccia C. Differentiation Mechanisms for IEEE 802.11 / In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Communications (INFOCOM), Alaska, 2001, 209–218.
 • Cal´i F., Conti M., and Gregori E.. Tuning of the IEEE 802.11 Protocol to Achieve a Theoretical Throughput Limit // IEEE/ACM Transactions on Networking, 2000, vol.8, pp.785–799.
 • Ho T.S. and Chen K.C. Performance Evaluation and Enhancement of CSMA/CA MAC Protocol for 802.11 Wireless LANs // In Proceedings of the IEEE PIMRC, Taiwan, 1996, pp.535–547.
 • Kim H. and Hou J.C. Improving Protocol Capacity with Model-based Frame Scheduling in IEEE 802.11-operated WLANs / In Proceedings of the Ninth Annual International Conference on Mobile Computing and Networking (Mobi COM’03), San Diego, 2003, pp.190 – 204.
 • Rozovsky R. and Kumar P. A MAC Protocol for Ad Hoc Networks / In Proceedings of the -ACM International Symposium on Mobile Ad Hoc Networking and Computing (MobiHoc’01), Long Beach, CA, 2001, pp.67–75.
 • Veres A., Campbell A.T., Barry M., and Sun L.-H. Supporting Service Differentiation in Wireless Packet Networks Using Control // IEEE Journal of Selected Areas in Communications, 2001, vol.19, pp.2081–2093.
 • Yang Distributed QoS guarantees for real-time traffic in ad hoc networks. Sensor and Ad Hoc Communications and Networks, 2004, USA, pp.118–127.  
 • HosseiniNazhad S.H., Alguliev R.M. Light Weight Distributed QoS Adapter in Large-Scale Ad hoc Networks // Journal of American Science, 2011, vol.7, pp.1244–1251.