SİMSİZ SENSOR ŞƏBƏKƏLƏRİN SİNTEZİ PROBLEMLƏRİNİN ANALİZİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

SİMSİZ SENSOR ŞƏBƏKƏLƏRİN SİNTEZİ PROBLEMLƏRİNİN ANALİZİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

SİMSİZ SENSOR ŞƏBƏKƏLƏRİN SİNTEZİ PROBLEMLƏRİNİN ANALİZİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

SİMSİZ SENSOR ŞƏBƏKƏLƏRİN SİNTEZİ PROBLEMLƏRİNİN ANALİZİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

SİMSİZ SENSOR ŞƏBƏKƏLƏRİN SİNTEZİ PROBLEMLƏRİNİN ANALİZİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
SİMSİZ SENSOR ŞƏBƏKƏLƏRİN SİNTEZİ PROBLEMLƏRİNİN ANALİZİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№2, 2011

SİMSİZ SENSOR ŞƏBƏKƏLƏRİN SİNTEZİ PROBLEMLƏRİNİN ANALİZİ

Cabbari Lotf C. , Haşemi M.M.

Məqalədə “Ad-hoc” şəbəkələrinin xüsusi bir növü olan və bir sıra kiçik qovşaqlardan ibarət olan simsiz sensor şəbəkələrin imkanları, texniki məhdudiyyətləri və arxitekturası şərh edilmiş, onların yaradılması üçün lazım olan müxtəlif proqram təminatı və texniki aspektlər araşdırılmışdır. Simsiz sensor şəbəkələrin qurulması və yaradılmasında mövcud olan problemlər analiz edilmiş, onların aradan qaldırılması istiqamətində həlli tələb olunan məsələlər müəyyənləşdirilmişdir. (səh. 98-104)

Açar sözlər: Simsiz sensor şəbəkə, Ad-hoc şəbəkə, simsiz sensor şəbəkənin texniki məhdudiyyətləri.
Ədəbiyyat
  • Nishimura C. E. and Conlon D. M., "IUSS Dual Use: Monitoring Whales and Earthquakes Using SOSUS", in: Proceedings of the Mar. Tech., Soc. Journal, 1994,Vol. 27, No. 4, pp. 13–21.
  • Hill J. and Culler D., “Mica: A wireless platform for deeply embedded networks”, in: Proceedings of the IEEE Micro., 2002, Vol. 22, no. 6, pp. 12–24.
  • Akyildiz I. F., Su W., Sankarasubramaniam Y. and Cayircl E., “A survey on sensor networks”, in: Proceedings of the IEEE Communication Magazine, August 2002, Vol. 40, pp. 102-114.
  • http://www.pmel.noaa.gov/vents/acoustics/sosus.html
  • Ilyas M. and Mahgoub I., "Handbook of Sensor Networks: Compact Wireless and Wired Sensing Systems", in: Proceedings of the CRC Press, London, Washington, D.C., 2005.
  • Goldsmith A.J. and Wicker S.B., “Design challenges for energy-constrained ad hoc wireless networks”, in: Proceedings of the IEEE Wireless Commun, August 2002, 8–27.
  • Al-Karaki J.N. and Kamal A.E., ”Routing techniques in wireless sensor networks: a survey”. in: Proceedings of the  IEEE Wireless Communications, 2004, Vol. 11,  6–28.
  • Janakiram D., Venkateswarlu R. and Nitin S., ”A survey on programming languages, middleware and applications in wireless sensor networks”, in: Proceedings of the IITM-CSE-DOS-2005-04, 2005.
  • Estrin D., “Embedded Everywhere: A research agenda for network systems of embedded computers”, in: Proceedings of the National Academy Press, 2001, Computer Science and Telecommunication Board (CSTB) Report, 2001.
  • Kahn J.M., Katz R.H. and Pister K.S.J., “Next century challenges: mobile networking for smart dust”, in: Proceedings of the ACM MobiCom 99, Washington, USA, 2000, pp. 271–278.