TƏLƏBƏLƏRİN TƏHSİL MƏHSULDARLIĞINA VƏ ONLARIN MOBİL SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏ MƏRKƏZiLiKLƏRiNƏ EKSPERİMENTAL YANAŞMA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

TƏLƏBƏLƏRİN TƏHSİL MƏHSULDARLIĞINA VƏ ONLARIN MOBİL SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏ MƏRKƏZiLiKLƏRiNƏ EKSPERİMENTAL YANAŞMA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

TƏLƏBƏLƏRİN TƏHSİL MƏHSULDARLIĞINA VƏ ONLARIN MOBİL SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏ MƏRKƏZiLiKLƏRiNƏ EKSPERİMENTAL YANAŞMA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

TƏLƏBƏLƏRİN TƏHSİL MƏHSULDARLIĞINA VƏ ONLARIN MOBİL SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏ MƏRKƏZiLiKLƏRiNƏ EKSPERİMENTAL YANAŞMA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

TƏLƏBƏLƏRİN TƏHSİL MƏHSULDARLIĞINA VƏ ONLARIN MOBİL SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏ MƏRKƏZiLiKLƏRiNƏ EKSPERİMENTAL YANAŞMA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
TƏLƏBƏLƏRİN TƏHSİL MƏHSULDARLIĞINA VƏ ONLARIN MOBİL SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏ MƏRKƏZiLiKLƏRiNƏ EKSPERİMENTAL YANAŞMA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№2, 2011

TƏLƏBƏLƏRİN TƏHSİL MƏHSULDARLIĞINA VƏ ONLARIN MOBİL SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏ MƏRKƏZiLiKLƏRiNƏ EKSPERİMENTAL YANAŞMA

Zərgəri Həmid Y., Xəlili Fatimə P., Canani Nemət E., Sami Behzad T.

Sosial qrafın qurulması və mərkəziliklərin hesablanması üçün tələb edilən sosial məlumatlar universitetin bakalavr səviyyəsi tələbələrinin bir qrupunun mobil sosial şəbəkəsindən toplanmışdır. Təhsil məhsuldarlığı ilə sosial mərkəzilik arasında əlaqəni qiymətləndirmək üçün tələbələrin təhsil məhsuldarlığı mərkəziliyin dörd növü ilə müqayisə edilmişdir. Nəticədə onlar arasında korrelyasiya ədədləri hesablanmış və analiz edilmişdir. (səh. 16-23)

Açar sözlər: mobil sosial şəbəkə, dərəcə üzrə mərkəzilik, vasitəçilik üzrə mərkəzilik, yaxınlıq üzrə mərkəzilik, məxsusi vektor üzrə mərkəzilik, təhsil məhsuldarlığı.
Ədəbiyyat
 • Bavelas A., Communication patterns in problem-solving groups. Department of Economic and Social Science, Massachusetts Institute of Technology, 1950. grace.evergreen.edu/~arunc/texts/cybernetics
 • Calvó-Armengol A., Patacchini E., Zenou Y., Peer effects and social networks in education // Review of Economic Studies, 2009, v.76, no.10, pp. 1239-1267.
 • Yang H.-L., Tang J.-H., Effects of social network on student’s performance: a web-based forum study in Taiwan // Journal of Asynchronous Learning Networks, 2003, v.7, no.3,  pp.93-107.
 • Zhang Y., Rajabzadeh , and Lauterbach R., Student network centrality and academic performance: evidence from united nations university. UNU-MERIT Working Paper Series, 2009, no.034, 31 p., http://www.merit.unu.edu/publications/wppdf/2009/wp2009-034.pdf
 • International Telecommunication Union: www.itu.int
 • Borgatti S.P., Everett M.G., and Freeman L.C. Ucinet for Windows: software for social network analysis. Harvard, MA: Analytic Technologies, 2002.
 • Bonacich S.P., Power and centrality: a family of measures // The American Journal of Sociology, 1987, v.92, no.5, pp. 1170-1182.
 • Borgatti S.P. NetDraw: Graph visualization software. Harvard: Analytic Technologies, 2002.
 • Sabidussi G., The centrality index of a graph // Psychometrika, 1966, v.31, no.4, pp. 581-603.
 • Newman M.E.J., The mathematics of networks.
  http://www-personal.umich. Edu /~mejn /papers/palgrave.pdf