KOMPÜTER ŞƏBƏKƏLƏRİNİN MONİTORİNQİNİN İNTELLEKTUAL PLANLAŞDIRMASININ BİR ÜSULU HAQQINDA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

KOMPÜTER ŞƏBƏKƏLƏRİNİN MONİTORİNQİNİN İNTELLEKTUAL PLANLAŞDIRMASININ BİR ÜSULU HAQQINDA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

KOMPÜTER ŞƏBƏKƏLƏRİNİN MONİTORİNQİNİN İNTELLEKTUAL PLANLAŞDIRMASININ BİR ÜSULU HAQQINDA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

KOMPÜTER ŞƏBƏKƏLƏRİNİN MONİTORİNQİNİN İNTELLEKTUAL PLANLAŞDIRMASININ BİR ÜSULU HAQQINDA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

KOMPÜTER ŞƏBƏKƏLƏRİNİN MONİTORİNQİNİN İNTELLEKTUAL PLANLAŞDIRMASININ BİR ÜSULU HAQQINDA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
KOMPÜTER ŞƏBƏKƏLƏRİNİN MONİTORİNQİNİN İNTELLEKTUAL PLANLAŞDIRMASININ BİR ÜSULU HAQQINDA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№1, 2022

KOMPÜTER ŞƏBƏKƏLƏRİNİN MONİTORİNQİNİN İNTELLEKTUAL PLANLAŞDIRMASININ BİR ÜSULU HAQQINDA

Ramiz H. Şıxəliyev

Kompüter şəbəkələrinin idarə edilməsinin səmərəliliyini, təhlükəsizliyini, habelə şəbəkə tətbiqləri üçün tələb olunan xidmət keyfiyyətinin təmin edilməsi üçün KŞ-nin vəziyyəti haqqında dəqiq və aktual informasiyanın olması tələb olunur. Bu informasiyanı KŞ-nin kəmiyyət göstəricilərinin davamlı aktiv monitorinqi vasitəsilə əldə etmək olar. Beləliklə, aktiv monitorinq KŞ-nin effektiv idarə edilməsi və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün mühüm alətə çevrilir. Bununla belə, davamlı aktiv monitorinq, xüsusən də böyük şəbəkələrin monitorinqi, şəbəkə kanallarının izafi yüklənməsinə səbəb ola bilər ki, bu da KŞ-nin monitorinqinin effektivliyini azalda bilər. Nəticə etibarilə, KŞ-nin aktiv monitorinqi zamanı şəbəkənin resurslarının (kanal və hesablama) istifadəsini idarə etmək və şəbəkəyə olan yükü azaltmaq lazımdır. Bu problemi həll etmək üçün bu işdə KŞ-nin monitorinqinin intellektual planlaşdırılması üçün metod təklif edilir. Maşın təlimi alqoritmlərindən istifadə edərək, KŞ-nin vəziyyətini və məhsuldarlığını analiz edə və KŞ-nin monitorinqi üçün ən uyğun qaydaları müəyyən edilməsi üçün istifadə oluna bilən biliklər əldə oluna bilər. Beləliklə, elə monitorinq qaydalarını tapmaq lazımdır ki, KŞ-nin monitorinqinin effektivliyi təmin edilsin. Təklif olunan üsul monitorinqin şəbəkə məhsuldarlığına və şəbəkə tətbiqlərinin işinə təsirini minimuma endirə bilər (səh.42-49).

Açar sözlər: kompüter şəbəkələri, şəbəkə monitorinqi, monitorinqin intellektual planlaşdırılması, maşın təlimi
DOI : 10.25045/jpit.v13.i1.05
Ədəbiyyat

Shikhaliyev R.H. (2011). On methods and means of computer network monıtorıng. Problems of Information Society, 2(4), 61-70.

Mohan V., Reddy Y. R. J., Kalpana K. (2011). Active and Passive Network Measurements: A Survey. International Journal of Computer Science and Information Technologies, 2(4), 1372-1385.

Bonald T., Roberts J. (2007). Scheduling Network Traffic. ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review, 34(4), 29-35. https://doi.org/10.1145/1243401.1243408

Pinedo M.L. (2016). Scheduling Theory, Algorithms and Systems. 5th edition, Springer, 674.

Geng J., Yan J., Ren Y., Zhang Y. (2018). Design and Implementation of Network Monitoring and Scheduling Architecture Based on P4. Proceedings of the 2nd International Conference on Computer Science and Application Engineering, 1-6. https://doi.org/10.1145/3207677.3278059

Bosshart P., Daly D., Gibb G., lzzard M., Mckeown N., Rexford J., Schlesinger C., Talayco D., Vahdat A., Varghese G., and Walker D. (2014). P4: Programming Protocol-Independent Packet Processors. ACM Sigcomm Computer Communication Review, 44(3), 87-95. https://doi.org/10.1145/2656877.2656890

Kim C, Sivaraman A, Katta N, Bas A, Parag D. A. and Wobker LJ. (2016). Inband Network Telemetry. https://www.p4.org, (electronic resource).

Mathew C. (2017). Scheduling Network Performance Monitoring in The Cloud. Degree project, Faculty of Engineering and Science, Uppsala University, 71.

Qin Z., Rojas-Cessa R., and Ansari N. (2010). Task-Execution Scheduling Schemes for Network Measurement and Monitoring. Computer Communications, 33, 124-135. https://doi.org/10.1016/j.comcom.2009.11.005

Calyam P., Kumarasamy L., Ozguner F. (2010). Semantic Scheduling of Active Measurements for meeting Network Monitoring Objectives. Proceedings of the International Conference on Network and Service Management, 4. https://doi.org/10.1109/CNSM.2010.5691256

Barlet-Ros P. (2008). Load Shedding in Network Monitoring Applications Thesis of Doctor in Computer Science, Polytechnic University of Catalonia, Department of Computer Architecture, 160.

Shikhaliyev R.H. (2015). Povysheniye effektivnosti monitoringa komp'yuternykh setey na osnove optimizatsii sistemy pollinga. Informatsionnyye tekhnologii, 1(8), 576-584.