eSİM TEXNOLOGİYASI: MÜASİR VƏZİYYƏTİ, ARXİTEKTUR PRİNSİPLƏRİ VƏ TƏHLÜKƏSİZLİK MƏSƏLƏLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

eSİM TEXNOLOGİYASI: MÜASİR VƏZİYYƏTİ, ARXİTEKTUR PRİNSİPLƏRİ VƏ TƏHLÜKƏSİZLİK MƏSƏLƏLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

eSİM TEXNOLOGİYASI: MÜASİR VƏZİYYƏTİ, ARXİTEKTUR PRİNSİPLƏRİ VƏ TƏHLÜKƏSİZLİK MƏSƏLƏLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

eSİM TEXNOLOGİYASI: MÜASİR VƏZİYYƏTİ, ARXİTEKTUR PRİNSİPLƏRİ VƏ TƏHLÜKƏSİZLİK MƏSƏLƏLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

eSİM TEXNOLOGİYASI: MÜASİR VƏZİYYƏTİ, ARXİTEKTUR PRİNSİPLƏRİ VƏ TƏHLÜKƏSİZLİK MƏSƏLƏLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
eSİM TEXNOLOGİYASI: MÜASİR VƏZİYYƏTİ, ARXİTEKTUR PRİNSİPLƏRİ VƏ TƏHLÜKƏSİZLİK MƏSƏLƏLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№1, 2020

eSİM TEXNOLOGİYASI: MÜASİR VƏZİYYƏTİ, ARXİTEKTUR PRİNSİPLƏRİ VƏ TƏHLÜKƏSİZLİK MƏSƏLƏLƏRİ

Cəfərzadə Kamran E.

Məqalədə eSIM texnologiyasının arxitekturası, kommunikasiya profillərinin əsas növləri, onların SM-DP və SM-SR abunə idarəçiliyində rolları və eSIM texnologiyasında istifadə olunan profillərin dəyişdirilməsi alqoritmi analiz edilir. Hal-hazırda ənənəvi SİM etibarlılıq və istifadə təhlükəsizliyi baxımından müəyyən zəifliklərə malikdir. Məsafədən idarəetmənin mümkünsüzlüyü və operatorların uçot verilənlərinin mühafizəsi zamanı təhlükəsizlik səviyyəsinin aşağı olması Sim-kartların virtualizasiyasının yeni texnologiyalarının tətbiqi ilə bu problemlərin əsaslı şəkildə həll edilməsi haqqında düşünməyə əsas verir. Tədqiqat nəticəsində eSIM texnologiyasının mobil qurğular bazarında tətbiq olunması və sələfinin tam əvəz edilməsi üçün gələcək perspektivlərin olduğu müəyyən edilmişdir (səh.123-128).

Açar sözlər: eSIM, quraşdırılmış SIM, eUICC, abunə meneceri, profil, MNO, SM-DP, SM-SR, QR kodu.
DOI : 10.25045/jpit.v11.i1.14
Ədəbiyyat
 • Peppard J., Rylander A. From Value Chain to Value Network: Insights for Mobile Operators. // European Management Journal, 2006, vol.24, pp.128–141.
 • Борьба за SIM. Что не так с SIM-картами. https://vc.ru/tech/26660-borba-za-sim/
 • SIM-карта. eSIM. https://ru.wikipedia.org/wiki/SIM-карта/
 • Gerpott T., May S. Embedded Subscriber Identity Module eSIM. // Business and Information Systems Engineering, 2017, vol.59, no.4, pp.293–296.
 • Alendal M. Operators need an ecosystem to support 50 billion connections. // Ericsson Business Review, 2010, no.3, pp.42.
 • Suzuki K., Azuma T. Standardization of Embedded UICC Remote Provisioning. // NTT DOCOMO Technical Journal, 2014, vol.16, no.2.
 • Vesselkov A., Hämmäinen H., Ikäläinen P. Value networks of embedded SIM-based remote subscription management. / IEEE Conference of Telecommunication, Media and Internet Techno-Economics (CTTE), 2015.
 • Shahnaz M. Embedded SIM Remote Provision Architecture. // Value Network Analysis of Embedded Subscriber Identity Module in  Machine to Machine Communication, 2014, pp.26–29.
 • Park J., Baek K., Kang C. Secure Profile Provisioning Architecture for Embedded UICC. / International Conference on Availability, Reliability and Security, 2013, pp.297–303.
 • What is an eSIM, and why should you care. eSIM advantages. https://www.broadbandgenie.co.uk/features/what-an-esim/
 • SIM Card Shipments to Reach 5.6 Billion Units by 2020, IHS Says. https://news.ihsmarkit.com/press-release/technology/sim-card-shipments-reach-56-billion-units-2020-ihs-says/
 • eSIM Market Projected to Increase Nearly Nine-Fold, to Almost One Billion Shipments. https://technology.ihs.com/591806/esim-market-projected-to-increase-nearly-nine-fold-to-almost-one-billion-shipments/
 • eSIM Whitepaper. The what and how of Remote SIM Provisioning, march 2018. GSMA.
 • How safe is the eSIM. https://www.truphone.com/about/newsroom/how-safe-is-the-esim