OFDM SİQNALININ ULDUZ DİAQRAMLARININ TƏSVİRLƏRİ ƏSASINDA RƏQƏMSAL TELEVİZİYA YAYIM SİSTEMİNİN MANEƏLƏRƏ DAVAMLILIQ SƏVİYYƏSİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ METODU - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

OFDM SİQNALININ ULDUZ DİAQRAMLARININ TƏSVİRLƏRİ ƏSASINDA RƏQƏMSAL TELEVİZİYA YAYIM SİSTEMİNİN MANEƏLƏRƏ DAVAMLILIQ SƏVİYYƏSİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ METODU - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

OFDM SİQNALININ ULDUZ DİAQRAMLARININ TƏSVİRLƏRİ ƏSASINDA RƏQƏMSAL TELEVİZİYA YAYIM SİSTEMİNİN MANEƏLƏRƏ DAVAMLILIQ SƏVİYYƏSİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ METODU - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

OFDM SİQNALININ ULDUZ DİAQRAMLARININ TƏSVİRLƏRİ ƏSASINDA RƏQƏMSAL TELEVİZİYA YAYIM SİSTEMİNİN MANEƏLƏRƏ DAVAMLILIQ SƏVİYYƏSİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ METODU - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

OFDM SİQNALININ ULDUZ DİAQRAMLARININ TƏSVİRLƏRİ ƏSASINDA RƏQƏMSAL TELEVİZİYA YAYIM SİSTEMİNİN MANEƏLƏRƏ DAVAMLILIQ SƏVİYYƏSİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ METODU - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
OFDM SİQNALININ ULDUZ DİAQRAMLARININ TƏSVİRLƏRİ ƏSASINDA RƏQƏMSAL TELEVİZİYA YAYIM SİSTEMİNİN MANEƏLƏRƏ DAVAMLILIQ SƏVİYYƏSİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ METODU - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№1, 2020

OFDM SİQNALININ ULDUZ DİAQRAMLARININ TƏSVİRLƏRİ ƏSASINDA RƏQƏMSAL TELEVİZİYA YAYIM SİSTEMİNİN MANEƏLƏRƏ DAVAMLILIQ SƏVİYYƏSİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ METODU

Kuryaçiy Mixail İ., Kapustin Vyaçeslav V., Popov Aleksandr S.

Rəqəmsal televiziyanın ötürücüləri üçün monitorinq sistemlərində rəqəmsal siqnalın keyfiyyətinə vaxtaşırı nəzarət edilməlidir. Bu sahədə aparılan tədqiqatlar aşağıdakı faktın olduğunu göstərmişdir. Ötürücünün normal fəaliyyəti zamanı onun MER-i 35 dBm/mkV-dən az olmamalıdır. Lakin bəzi hallarda MER-in nominal səviyyəsində televiziya təsviri itir. Bu, ötürücünün dayaq siqnalının GPS desinxronizasiyası ilə əlaqədar baş verir və bilavasitə televiziya qəbuledicisindəki son təsvirə öz təsirini göstərir. Bu faktın müəyyən edilməsi məqsədilə OFDM siqnalının ulduz xəritəsinin təsviri təhlil edilməlidir. Təklif edilən metod COFDM bürclərinin təsvirlərinə əsaslanmaqla maneələrə davamlılıq səviyyəsini qiymətləndirməyə imkan verir (səh.34-40).

Açar sözlər: DVB, DTV, maneələrə davamlılıq, MER, BER.
DOI : 10.25045/jpit.v11.i1.05
Ədəbiyyat
  • Konroev A. Features of digitally modulated channel parameters measurement, 2010, Telesputnik №9, pp. 14–20.
  • ETSI EN 302 755 V1.1.1 (2009–09) European Standard (Telecommunications series) Digital Video Broadcasting (DVB); Frame structure channel coding and modulation for a second generation digital terrestrial television broadcasting system (DVB–T2).
  • Kamenskiy A.V., Malanin M.U. Kuryachiy M.I. Measurement of television images resolution with using of software // Optoelectronic devices and devices in pattern recognition systems, image processing and character information. Recognition, 2015, Kursk, 12–16 may 2015, materials of XII International Scientific and Technical Conference. 2015: Southwestern State University (Kursk), pp. 235–237.
  • Imatest Documentation by Norman Koren. www.imatest.com/docs/ (date of the application: 07.04.2018).
  • Sidelnikov A., Stoukatch O., Hudeev R., Intelligent Noise Reduction Algorithm and Software Proceedings, The IEEE-Siberian Conference on Control and Communications (SIBCON-2003), October 1-2 2003,Tomsk, 2003, pp. 87–88.
  • Digital Video and Audio Broadcasting Technology: A Practical Engineering Guide. Springer Science & Business Media, 2010, 827 p.
  • Popov A., Kuryachiy M., Kapustin V. Improvement of noise immunity level for digital on-air video broadcasting systems Proceedings, IEEE 2015 International Siberian Conference on Control and Communications (SIBCON-2015), May 21−23, 2015.
  • Digital Video and Audio Broadcasting Technology. A Practical Engineering Guide. Fischer, 2010, XXVII, 800 p.