MOBİL HESABLAMA BULUDLARI: MÖVCUD VƏZİYYƏTİ, ARXİTEKTURASI VƏ PROBLEMLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

MOBİL HESABLAMA BULUDLARI: MÖVCUD VƏZİYYƏTİ, ARXİTEKTURASI VƏ PROBLEMLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

MOBİL HESABLAMA BULUDLARI: MÖVCUD VƏZİYYƏTİ, ARXİTEKTURASI VƏ PROBLEMLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

MOBİL HESABLAMA BULUDLARI: MÖVCUD VƏZİYYƏTİ, ARXİTEKTURASI VƏ PROBLEMLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

MOBİL HESABLAMA BULUDLARI: MÖVCUD VƏZİYYƏTİ, ARXİTEKTURASI VƏ PROBLEMLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
MOBİL HESABLAMA BULUDLARI: MÖVCUD VƏZİYYƏTİ, ARXİTEKTURASI VƏ PROBLEMLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№1, 2017

MOBİL HESABLAMA BULUDLARI: MÖVCUD VƏZİYYƏTİ, ARXİTEKTURASI VƏ PROBLEMLƏRİ

Ələkbərov Rəşid Q., Ələkbərov Oqtay R.

Məqalədə mobil  avadanlıqların hazırkı vəziyyəti və onların müxtəlif göstəricilər üzrə paylanma dinamikası analiz edilmişdir. Yaxın perspektivdə mobil bulud texnologiyalarının inkişaf dinamikası araşdırılmışdır. Bu texnologiyaların üstünlükləri və istifadəsi zamanı meydana çıxan problemlər təhlil edilmişdir. Eyni zamanda, bu texnologiyadan istifadə etməklə mobil avadanlıqların hesablama və yaddaş resurslarına olan tələbatının təmin edilməsi məsələləri  tədqiq edilmişdir (səh.42-52). 

Açar sözlər: mobil hesablama buludları, mobil avadanlıqlar, hesablama və yaddaş resursları, cloudlet, hesablama buludları, mobil ticarət, mobil səhiyyə, bulud xidmətləri.
DOI : 10.25045/jpit.v08.i1.05
Ədəbiyyat
  • Marios D. Dikaiakos, G. Pallis, D. Katsaros, P. Mehra, A. Vakali. Cloud Computing -Distributed Internet Computing for IT and Scientific Research // IEEE Internet Computing, 2009, № 9, pp.10–13.
  • Alguliyev R.M., Alekperov R.K. Cloud Computing: Modern State, Problems and Prospects // Telecommunications and Radio Engineering, 2013, vol.72, no.3, pp.255–266.
  • Alakbarov R., Pashayev F., Hashimov M. A Model of Computational Resources Distribution Among Data Center Users // International Journal of Advancements in Computing Technology, 2015, vol.7, no.2, pp.1–7.
  • Dinh H.T., Lee C., Niyato D., and Wang P. A survey of mobile cloud computing: Architecture, applications, and approaches // Wireless Communications and Mobile Computing, 2013, vol.13, no.18, pp.1587–1611.
  • Qi H., Gani A. Research on Mobile Cloud Computing: Review, Trend and Perspectives. https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1206/1206.1118.pdf.
  • Goyal M., Singh S. Mobile Cloud Computing // International Journal of Enhanced Research in Science Technology & Engineering, 2014, vol.3, no.4, pp.517–521.
  • Liu F., Shu P., Jin H., Ding L., Yu J., Niu D., Li B. Gearing resource-poor mobile devices with powerful clouds: architectures, challenges, and applications // IEEE Wireless Communication, 2013, vol.20, no.3, pp.14–22.
  • Satyanarayanan M., Bahl P., Caceres R., Davies N. The case for vm-based cloudlets in mobile computing // IEEE Pervasive Computing, 2009, vol.8, no.4, pp.14–23.
  • Li Y., Wang W. The Unheralded Power of Cloudlet Computing in the Vicinity of Mobile Devices / Globecom 2013 -  Wireless  Networking Symposium, pp.4959–4964.
  • Kumar L. (16084), Nishant Malik (16104), Gourav Agghi (16067), Ajay Anand Mobile Cloud Computing (16951). IJRIT International Journal of Research in Information Technology, 2014, vol.2, no.9, pp.787–792.