AODV, DSR VƏ WRP MARŞRUTLAMA PROTOKOLLARININ AD-HOC ŞƏBƏKƏLƏRİNDƏ SƏMƏRƏLİLİK GÖSTƏRİCİLƏRİNİN MÜQAYİSƏLİ ANALİZİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

AODV, DSR VƏ WRP MARŞRUTLAMA PROTOKOLLARININ AD-HOC ŞƏBƏKƏLƏRİNDƏ SƏMƏRƏLİLİK GÖSTƏRİCİLƏRİNİN MÜQAYİSƏLİ ANALİZİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

AODV, DSR VƏ WRP MARŞRUTLAMA PROTOKOLLARININ AD-HOC ŞƏBƏKƏLƏRİNDƏ SƏMƏRƏLİLİK GÖSTƏRİCİLƏRİNİN MÜQAYİSƏLİ ANALİZİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

AODV, DSR VƏ WRP MARŞRUTLAMA PROTOKOLLARININ AD-HOC ŞƏBƏKƏLƏRİNDƏ SƏMƏRƏLİLİK GÖSTƏRİCİLƏRİNİN MÜQAYİSƏLİ ANALİZİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

AODV, DSR VƏ WRP MARŞRUTLAMA PROTOKOLLARININ AD-HOC ŞƏBƏKƏLƏRİNDƏ SƏMƏRƏLİLİK GÖSTƏRİCİLƏRİNİN MÜQAYİSƏLİ ANALİZİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AODV, DSR VƏ WRP MARŞRUTLAMA PROTOKOLLARININ AD-HOC ŞƏBƏKƏLƏRİNDƏ SƏMƏRƏLİLİK GÖSTƏRİCİLƏRİNİN MÜQAYİSƏLİ ANALİZİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№2, 2016

AODV, DSR VƏ WRP MARŞRUTLAMA PROTOKOLLARININ AD-HOC ŞƏBƏKƏLƏRİNDƏ SƏMƏRƏLİLİK GÖSTƏRİCİLƏRİNİN MÜQAYİSƏLİ ANALİZİ

Əliyev Ələkbər Ə., Abbasov Babək Q., Məmmədov Əhəd Ə.

Hər bir marşrutlama protokolu müxtəlif vəziyyətlərdə fərqli nəticələr göstərməkdədir. Bu məqsədlə bugünə qədər mövcud olan və yeni təklif olunmuş marşrutlama protokollarının çeşidli mühitlərdə çox sayda təhlili aparılmışdır. Günümüzdə mobil cihazların və hərəkətdə olan paylayıcıların sayının gündən-günə artması mövcud protokolların səmərəliliyinin azalmasına gətirib çıxarmışdır. Bu məqalədə qovşaq sıxlığı və qovşaq hərəkətliliyi parametrləri əsasında üç marşrutlama protokolunun təhlili aparılmış və qiymətləndirilmişdir.Təhlil nəticəsində müqayisə aparılmış marşrutlama protokolları arasında DSR (ing. Dynamic Source Routing) protokolu müəyyən hallarda və qiymətlərdə yaxşı nəticə göstərsə də, ümumi nəticəyə baxdıqda, ən yaxşı nəticə göstərən marşrutlama protokolunun AODV (ing. Ad-hoc On-Demand Distance Vector) olduğu müşahidə edilmişdir. (səh. 30-39)

Açar sözlər: Ad-hoc şəbəkəsi, AODV protokolu, DSR protokolu, WRP protokolu, qovşaq sıxlığı parametrləri.
DOI : 10.25045/jpit.v07.i2.03
Ədəbiyyat
 • Chlamtac I., Conti M., Liu J. Mobile ad hoc networking: imperatives and challenges, Ad Hoc Networks 1, 2003, pp.13–64.
 • Royer E.M., Toh C.-K. A Review of Current Routing Protocols for Ad Hoc Mobile Wireless Networks, IEEE Personal Communications, 1999, vol.6, no.2, pp.46–55.
 • Jayakumar G., Gopinath G. Ad Hoc Mobile Wireless Networks Routing Protocols – A Review, Journal of Computer Science, 2007, vol.3, no.8, pp.574–582.
 • Radwan A.A.A., Mahmoud T.M., Houssein E.H. Evaluation comparison of some ad hoc networks routing protocols, Egyptian Informatics Journal, 2011, vol.12, no.2, pp.95–106.
 • Das S.R., Perkins C.E., Royer E.M. Performance Comparison of Two On-demand Routing Protocols for Ad Hoc Networks, IEEE InfoCom, 2000, vol.1, pp.3–12.
 • Dyer T.D., Boppana R.V. A Comparison of TCP Performance over Three Routing Protocols for Mobile Ad Hoc Networks, ACM Symposium on Mobile Ad Hoc Networking & Computing (MobiHoc), 2001, pp.56–66.
 • Raju J., Garcia-Luna-Aceves J.J. A Comparison of On-Demand and Table Driven Routing for Ad-hoc Wireless Networks,IEEE ICC ’00, 2000, pp.1702-1706.
 • Jacquet P., Muhlethaler P., Clausen T., Laouiti A., Qayyum A., Viennot L. Optimized link state routing protocol for AdHoc networks, IEEE Multi Topic Conference, 2001, pp.62–68.
 • Murthy, Garcia-Luna-Aceves J.J. Loop-free internet routing using hierarchical routing trees, IEEE INFOCOM, 1997, vol.1, pp.101–108.
 • Murthy S., Garcia-Luna J.J. An efficient routing protocol for wireless networks, ACM Mobile Networks and Applications Journal, 1996, pp.183–197.
 • Iwata A., Chiang C.C., Pei G., Gerla M., Chen T.W. Scalable routing strategies for ad hoc wireless networks, IEEE Journal of Selected Areas on Communications, 1999, vol.17, no.8, pp.1369–1379.
 • Johnson D. B., Maltz D. A. Dynamic Source Routing in Ad Hoc Wireless Networks, Mobile Computing, Kluwer Academic Publisher, 1996, ch.5, pp.153–181
 • Perkins C.E., Royer E. Ad-hoc On-Demand Distance Vector Routing, 2nd IEEE Workshop on Mobile Computing & Systems and Applications, 1999, pp.90–100.
 • Toh Chai-K. Associativity-Based Routing for Ad-hoc Mobile Networks, Wireless Personal Communication Journal, 1997, vol.4, no.2, pp.103–139
 • Peralman M.R., Haas Z.J.Determining the optimal configuration for the zone routing protocol, IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 1999, vol.17, no.8, pp.1395–1414.
 • Johnson B.D., Maltz A.D., Broch J. A Self-stabilizing Link-Cluster Algorithm in Mobile Ad Hoc Networks,8th International Symposium on Parallel Architectures, Algorithms, and Networks, 2005, pp. 436–441.
 • Rajaj L., et.al. GloMoSim: A Scalable Network Simulation Environment, Technical Report, No. 990027, Computer Science Dept., UCLA, 1999.