ŞƏXSİN ƏL-DAMAR TƏSVİRLƏRİ ƏSASINDA TANINMASI VƏ TANINMA SİSTEMİNİN HAZIRLANMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

ŞƏXSİN ƏL-DAMAR TƏSVİRLƏRİ ƏSASINDA TANINMASI VƏ TANINMA SİSTEMİNİN HAZIRLANMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

ŞƏXSİN ƏL-DAMAR TƏSVİRLƏRİ ƏSASINDA TANINMASI VƏ TANINMA SİSTEMİNİN HAZIRLANMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

ŞƏXSİN ƏL-DAMAR TƏSVİRLƏRİ ƏSASINDA TANINMASI VƏ TANINMA SİSTEMİNİN HAZIRLANMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

ŞƏXSİN ƏL-DAMAR TƏSVİRLƏRİ ƏSASINDA TANINMASI VƏ TANINMA SİSTEMİNİN HAZIRLANMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
ŞƏXSİN ƏL-DAMAR TƏSVİRLƏRİ ƏSASINDA TANINMASI VƏ TANINMA SİSTEMİNİN HAZIRLANMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№1, 2016

ŞƏXSİN ƏL-DAMAR TƏSVİRLƏRİ ƏSASINDA TANINMASI VƏ TANINMA SİSTEMİNİN HAZIRLANMASI

Aktaş Tuqrul A., Aslanova Günel N.

Şəxsin əl-damar təsviri əsasında tanınması biometrik tanınma sistemlərinin yeni üsullarından biridir.  Bu tədqiqat əl-damarları vasitəsilə şəxsin tanınması zamanı, şəxsin əlinin yükə məruz qaldığı vəziyyətdə əl-damarlarının şişməsi səbəbindən tanınma keyfiyyətini azaldan problemin həllinə yönəlmişdir. Şəxsin uzun müddət əlləri ilə ağır yük daşıması nəticəsində qan təzyiqi artdığından damarları şişir. Bu vəziyyətdə dərhal əl-damarının izi oxunduqda şəxsin tanınması ilə bağlı problem ortaya çıxa bilər. Məqalədə bu problemlərin aradan qaldırılması üçün metod təklif olunmuşdur. (səh. 94-102)

Açar sözlər: damar tanıma, identifikasiya, şəxsiyyəti təsdiqləmə, damar izi, damar toru.
DOI : 10.25045/jpit.v07.i1.10
Ədəbiyyat
 • Şan S. Parmak damar tanıma teknolojisi, Master Tezi, Elektronik ve bilgisayar eğitimi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Fırat Universiteti, Elazığ, 2013, s.29–31.
 • Chellappa R., Wilson C.L., Sirohey S. Human  and  machine recognition of faces: A survey / Proceedings IEEE, 1995, vol.83, no.5, pp.705–740.
 • Tutumlu H. Yapay zeka yöntemleri ile el damar deseni tanıma. Yüksek Lisans Tezi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Selçuk Universiteti, Fen Bilimleri İnstitutu, Konya, 2011, pp.22–26.
 • www.ergosis.com.tr/avucici-damar-tanima-teknolojisi.html
 • www.pdksrehberi.com/el-damar-tanima-ile-personel-devam-kontrol-sistemi-pdks/
 • www.nanobiz.com.tr/images/products/mobiyosys%20brosuru.pdf
 • Miura ,  Nagasaka  A., Miyatake T. Feature  extraction  of  finger-vein patterns  based  on  repeated  line  tracking  and  its  application  to  personal identification // Machine Vision and Applications, 2004, vol.15, no.4, pp.194–203.
 • www.infradream.com/?p=798
 • www.tradeindia.com/fp254876/Infrared-850-940nm-IR-Filters.html
 • www.alfsatis.com/alf_infrared_teknoloji.html
 • www.biltek.tubitak.gov.tr/gelisim/elektronik/dosyalar/35/devre.jpg
 • Ma L., Wang Y. and Tan T. Iris recognition based on  Multichannel  Gabor  Filtering / The 5th Asian Conference on Computer Vision, 2002, pp.279–283.
 • Soni M., Phalguni M., Robust Vein Pattern-based Recognition System // Journal of Computers, 2012, vol.7, no.11, 2711–2718.
 • Lakshmi D.C., Kandaswamy A., An Algorithm for Improved Accuracy in Unimodal Biometric Systems through Fusion of Multiple Feature Sets // ICGST-GVIP Journal, 2009, v9, no.3, pp.33–40.
 • Maltoni, Maio D., Jain, A., Prabhakar S. Handbook of Fingerprint Recognition. Springer Science & Business Media, 2009, 494 с.
 • Rafael C.G., Richard E.W. Digital Image Processing. Tom Robbins, 2002, 190 p.
 • Wang L.,Leedham C.G. A Thermal Hand Vein Pattern Verification System / Proc. Of the 3rd International conferenceon Advences in Pattern Recognition (ICAPR 2005), Lecture Notes in Computer Science, Springer, 2005, part 2, vol.3687, pp.58–63.
 • Soni M., Gupta S., Rao M.S., Gupta P. A New Vein Pattern-based Verification System // International Journal of Computer Science and Information Security, 2010, v8, no.1,  pp.58–63.
 • Wang L., Leedham C.G. Near and Far-infrared Imaging for Vein Pattern Biometrics / Proc of IEEE International Conference on Advanced Video and Signal Based Surveillance (AVSS’06), 2006, 58–63.
 • lafsozluk.com/2011/03/el-ile-ilgili-deyimler-ve-anlamlari.html
 • Sağlam P. Geometry Based Hand Vein Biometry, Computer Engineering // Bahçeşehir University // Graduate Program in Computer Engineering, İstanbul, 2012, pp.58–66.