№1, 2012

METHODS OF FORECASTING THE NUMBER OF FAMILIES OF POTENTIAL RECIPIENTS OF TARGETED SOCIAL ASSISTANCE AND PER CAPITA INCOME OF THESE FAMILIES

Geybat R. Imanov

Forecasting of the amount of funding needed in the future for social security including targeted social assistance has an important role in the formation and improvement of social policy. The paper proposed a method for forecasting the number of families of potential recipients of targeted social assistance and per capita income of these families, which allows to calculate the amount allocated to a promising targeted social assistance budget using different scenarios. (pp. 35-43)

Keywords: targeted social assistance, the forecast, the regression model, per capita income, minimum wage, the criterion of need, the natural increase of population
References
  • Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə 2010-2012-ci illər üçün Dövlət Proqramı (Elektron Azərbaycan), http://www.president.az/articles/564.
  • “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı”nın həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planı (2011-2015-ci illər), http://president.az/articles/2558.
  • Sosial yardımın alınması üçün müraciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi Qaydaları. Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında Qanunvericilik toplusu, Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin nəşri, Bakı, 2011.
  • «Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında Qanunvericilik toplusu, Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin nəşri, Bakı, 2011.
  • Məmmədova M.H., Məmmədov V.F., Quliyeva N.Q., Rəhimova Z.R. Azərbaycanda demoqrafik inkişafın xüsusiyyətləri və perspektiv meylləri // Kollektiv monoqrafiya. Bakı, 2007.
  • Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. Учебное пособие. М.: ИНФА-М. 2002, 260 с.
  • Плис А.И., Сливина Н.А. Практикум по прикладной статистике в среде SPSS. М.: Финансы и статистика, 2004, 285 с.