KOMPYUTER ŞƏBƏKƏLƏRİ ƏSASINDA PAYLANMIŞ HESABLAMA SİSTEMLƏRİNİN YARADILMASI TEXNOLOGİYALARI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

KOMPYUTER ŞƏBƏKƏLƏRİ ƏSASINDA PAYLANMIŞ HESABLAMA SİSTEMLƏRİNİN YARADILMASI TEXNOLOGİYALARI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

KOMPYUTER ŞƏBƏKƏLƏRİ ƏSASINDA PAYLANMIŞ HESABLAMA SİSTEMLƏRİNİN YARADILMASI TEXNOLOGİYALARI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

KOMPYUTER ŞƏBƏKƏLƏRİ ƏSASINDA PAYLANMIŞ HESABLAMA SİSTEMLƏRİNİN YARADILMASI TEXNOLOGİYALARI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

KOMPYUTER ŞƏBƏKƏLƏRİ ƏSASINDA PAYLANMIŞ HESABLAMA SİSTEMLƏRİNİN YARADILMASI TEXNOLOGİYALARI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
KOMPYUTER ŞƏBƏKƏLƏRİ ƏSASINDA PAYLANMIŞ HESABLAMA SİSTEMLƏRİNİN YARADILMASI TEXNOLOGİYALARI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№2, 2010

KOMPYUTER ŞƏBƏKƏLƏRİ ƏSASINDA PAYLANMIŞ HESABLAMA SİSTEMLƏRİNİN YARADILMASI TEXNOLOGİYALARI

Əliquliyev R.M., Ələkbərov R.Q.

Məqalədə “hesablama buludları” texnologiyası əsasında paylanmış hesablama sistemlərinin yaradılması prinsiplərinə baxılmışdır. Kompyuter şəbəkələri əsasında paylanmış hesablama sistemlərinin yaradılması üçün istifadə edilən müxtəlif texnologiyalar analiz olunmuş və hesablama buludları texnologiyasının üstünlükləri, istifadəçilərin məhdudiyyətsiz hesablama və yaddaş resursları ilə təmin olunması, verilənlərin yüksək sürətlə emalı, aparat və proqram təminatının alınmasına sərf olunan xərclərin azaldılması, hesablama və yaddaş resurslarına faktiki istifadəyə görə ödəniş və s. göstərilmişdir. (səh. 3-14)

Açar sözlər: paylanmış hesablama mühiti, hesablama buludu, hesablama sistemləri, hesablama mühiti
Ədəbiyyat
 • Ференц В. Так что же такое “Cloud Computing”.
  www.cio- world.ru/products/infrastructure.
 • Marios D. Dikaiakos, George Pallis, Dimitrios Katsaros, PankajMehra, Athena Vakali. Cloud Computing -Distributed Internet Computing for IT and Scientific Research // IEEE INTERNET COMPUTING. 2009. № 9. pp. 10-13.
 • Phillip C-Y Sheu, Shu Wang, Qi Wang, Ke Hao, Ray Paul. Semantic Computing, Cloud Computing, and Semantic Search Engine // International Journal of Semantic Computing. 2007, 1.1, pp. 1-9.
 • Джонс Т. Cloud Computing Linux (Платформы и приложения для Cloud Computing). www.ibm.com/developezworks/ru/library/
 • Foster I., Kesselman C. The Grid: Blueprint for New Computing Infrastructure. Morgan Kaufman, San Fransisko: 1999. 438 p.
 • Черняк Л. Grid как будущее компьютинга // Открытые системы. 2003. №1. с. 16–19.
 • Крюков Ю.А. Вычислительная инфраструктура для прикладных задач, будущее и настоящее // Геоинформатика. 2004. №9. с. 57–61.
 • Лацис А. Как построить и использовать суперкомпьютер. Москва: Бестселлер, 2003. 240 с.
 • Задачи для суперкомпьютеров , http://parallel.ru/research/apps.html.
 • Черняк. Л. World Wide Web k World Wide Computer // Открытые системы, 2008, №7. www.osp.ru/os/2008/07
 • Воеводин В.В., Воеводин Вл.В. Параллельные вычисления. Санкт-Петербург. БХВ - Петербург, 2002. 608 с.
 • Above the Clouds: A Berkeley View of Cloud C Michael Armbrust, Armando Fox, Rean Griffith, Anthony D. Josep. http://www.eecs. berkeley. edu /Pubs/TechRpts/ 2009/EECS-2009-28.html
 • Циферов И. Cloud Computing: что там за “облаками” - www.itnews-com.va/analitics.
 • Ильин Ю. IBM инвестирует “вычислительные облака” - www.pcnews.ru/news/ibm- 300
 • Парамонов В. Sun предрекает эру вычислительных облаков -www.net.computenta.ru
 • Облачные вычисления – решение для моего бизнеса . - www.biztimes.ru
 • Левит А. Готовы ли вычислительные облака к выходу в массы? -
  www.osp.ru/os/2009/01/