LORAWAN ŞƏBƏKƏSİ ƏSASINDA HƏRƏKƏTDƏ OLAN OBYEKTLƏRDƏ MƏLUMATLARIN ÖTÜRÜLMƏSİNİN KONSEPTUAL ARXİTEKTURASININ İŞLƏNİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

LORAWAN ŞƏBƏKƏSİ ƏSASINDA HƏRƏKƏTDƏ OLAN OBYEKTLƏRDƏ MƏLUMATLARIN ÖTÜRÜLMƏSİNİN KONSEPTUAL ARXİTEKTURASININ İŞLƏNİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

LORAWAN ŞƏBƏKƏSİ ƏSASINDA HƏRƏKƏTDƏ OLAN OBYEKTLƏRDƏ MƏLUMATLARIN ÖTÜRÜLMƏSİNİN KONSEPTUAL ARXİTEKTURASININ İŞLƏNİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

LORAWAN ŞƏBƏKƏSİ ƏSASINDA HƏRƏKƏTDƏ OLAN OBYEKTLƏRDƏ MƏLUMATLARIN ÖTÜRÜLMƏSİNİN KONSEPTUAL ARXİTEKTURASININ İŞLƏNİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

LORAWAN ŞƏBƏKƏSİ ƏSASINDA HƏRƏKƏTDƏ OLAN OBYEKTLƏRDƏ MƏLUMATLARIN ÖTÜRÜLMƏSİNİN KONSEPTUAL ARXİTEKTURASININ İŞLƏNİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
LORAWAN ŞƏBƏKƏSİ ƏSASINDA HƏRƏKƏTDƏ OLAN OBYEKTLƏRDƏ MƏLUMATLARIN ÖTÜRÜLMƏSİNİN KONSEPTUAL ARXİTEKTURASININ İŞLƏNİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№1, 2020

LORAWAN ŞƏBƏKƏSİ ƏSASINDA HƏRƏKƏTDƏ OLAN OBYEKTLƏRDƏ MƏLUMATLARIN ÖTÜRÜLMƏSİNİN KONSEPTUAL ARXİTEKTURASININ İŞLƏNİLMƏSİ

Ağaşov Cavid C., Ağaşov Təbriz C.

Məqalədə LoRaWAN şəbəkəsinin mövcud vəziyyəti analiz olunmuş, inkişaf perspektivləri göstərilmiş, onun əsasında hərəkətdə olan obyektlərdə məlumatların otürülməsinin konseptual arxitekturası təklif olunmuşdur. Müasir dövrdə Əşyaların İnterneti (IoT) informasiya texnologiyalarının tətbiqinin ən perspektivli sahələrindən biri hesab olunur və IoT şəbəkələrinin qurulması üçün müxtəlif naqilsiz rabitə texnologiyalarından istifadə edilir. Bu məqsədlə məqalədə yeni rabitə texnologiyası olan LoRaWAN texnologiyalarının arxitekturası, şəbəkə xüsusiyyətləri və tətbiq sahələri tədqiq olunmuşdur. LoRaWAN şəbəkəsinin qurulması üçün texniki tələblər, LoRa qurğuları və onların növləri analiz edilmişdir. LoRaWAN-nın digər texnologiyalarla müqayisəli təhlili aparılmışdır. IoT qurğuları vasitəsilə toplanan məlumatların sürətlə ötürülməsi və itkisiz qəbul edilməsi üçün LoRaWAN-dan istifadənin digər texnologiyalara nisbətən üstünlükləri göstərilmişdir. LoRaWAN-dan istifadə etməklə hərəkətdə olan obyektlərdə məlumatların ötürülməsinin konseptual arxitekturası təklif olunmuşdur. Təklif edilən yanaşmanın səmərəliliyi məlumatların daha operativ ötürülməsinə imkan verməsi ilə təyin edilir (səh.109-122).

Açar sözlər: LPWAN, LoRa, LoRaWAN, IoT/M2M, tezlikləri manipulyasiya olunmuş siqnallar, Qauss filtri, paylanmış şəbəkələr, baza stansiyaları.
DOI : 10.25045/jpit.v11.i1.13
Ədəbiyyat
 • Analysts to Explore the Value and Impact of IoT on Business at Gartner Symposium / ITxpo 2015, November 8-12 in Barcelona, Spain. https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2015-11-10-gartner-says-6-billion-connected-things-will-be-in-use-in-2016-up-30-percent-from-2015
 • Cellular networks for Massive IoT – enabling low power wide area applications / Еricsson White paper, January 2016.
  https://www.ericsson.com/en/white-papers/cellular-networks-for-massive-iot--enabling-low-power-wide-area-applications
 • About the LoRaWAN Specification. https://lora-alliance.org/lorawan-for-developers.
 • Centenaro M., Vangelista, L., Zanella, A. and Zorzi M. Long-range communications in unlicensed bands: The rising stars in the IoT and smart city scenarios // IEEE Wireless Communications, 02 November 2016, vol.23, no.5, pp.60–67.
 • Vangelista L., Zanella A., Zorzi M. Long-Range IoT Technologies: The Dawn of LoRaTM // Springer International Publishing, 2015, pp.51–58.
 • Mo Y., Do M-T., Goursaud C., Gorce J-M. Optimization of the predefined number of replications in a Ultra Narrow Band based IoT network / Wireless Day, march 2016, Toulouse, France, pp.1–6.
 • Basford P.J., Johnston S.J., Apetroaie M.C., Bulot M.J., Cox S.J. LoRaWAN for city scale IoT deployments / Global IoT Summit, Aarhus, Denmark, june 2019, no.6, pp.17–21.
 • Casals L., Mir B., Vidal R., Gomez C. Modeling the Energy Performance of LoRaWAN // Sensors, 2017, vol.17, no.10, pp.1–30.
 • Кумаритова Д.Л., Киричек Р.В. Обзор и сравнительный анализ технологий LPWAN сетей // Информационные технологии и телекоммуникации, 2016, том 4, №4, c.33–48.
 • Marisov D.A., Zatsepin A.Y., Marin E.A., Terleev A.V., Larionov M.Y. Internet Of Things In The Oil And Gas Industry: LoRaWAN Technology Analysis & Use Cases // PRONEFT''. Professional'no o nefti, 2019, vol. 2, no.12, pp.76–80.
 • Petajajarvi J., Mikhaylov K., Roivainen A., Hanninen T., Pettissalo M. On the coverage of LPWANs: Range evaluation and channel attenuation model for LoRa technology / 14th International Conference on ITS Telecommunications (ITST), Copenhagen, Denmark, 2–4 December 2015, pp.55–59.
 • Bardyn J.P., Melly T., Seller O., Sornin N. IoT: The era of LPWAN is starting now / Proceedings of the 42nd European Solid-State Circuits Conference, 2–4 September 2016.
 • Sornin N., Luis M., Eirich T., Kramp T., Hersent O. LoRaWAN Specification, Version: V1.0.2, July 2016.
 • Gloria A., Cercas F., Souto N. Design and implementation of an IoT gateway to create smart environments // Procedia Computer Science, 2017, vol.109, pp.568–575.
 • Спецификация LoRaWAN. Введение. Основные понятия и классы оконечных устройств. https://habr.com/ru/post/316954/
 • Oratile K., Bassey I., Adnan M. IoT Devices and Applications based on LoRa/LoRaWAN / Proceedings of the IEEE Industrial Electronics Society, IECON, Beijing, China, 29 October-1 November 2017, pp.6107–6112.
 • Мосеев В. LoRaWAN: широкие возможности сети дальнего радиуса. https://iot.ru/promyshlennost/lorawan-shirokie-vozmozhnosti-seti-dalnego-radiusa
 • Kim D.Y., Kim S., Hassan H., Park J.H. Adaptive data rate control in low power wide area networks for long range IoT services // Journal of Computational Science, September 2017, vol.22, pp.171–178.
 • Феер К. Беспроводная цифровая связь. Методы модуляции и расширения спектра. М.: Радио и связь, 2000, 520 с.
 • Lauridsen M., Vejlgaard B., Kovacs I.Z., Nguyen H., and Mogensen P. Interference Measurements in the European 868 MHz ISM Band with Focus on LoRa and SigFox / 2017 IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC), San Francisco, CA, USA, ISBN: 978-1-5090-4184-8, 19-22 March 2017, pp.1–6.
 • Верхулевский К. Базовые станции Kerlink для LoRaWAN // Беспроводные технологии, 2016, c.50–55.