DDoS HÜCUMLARIN AŞKARLANMASI ÜÇÜN ŞƏBƏKƏ TRAFİKİNİN KLASTERİZASİYASI METODUNUN TƏTBİQİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

DDoS HÜCUMLARIN AŞKARLANMASI ÜÇÜN ŞƏBƏKƏ TRAFİKİNİN KLASTERİZASİYASI METODUNUN TƏTBİQİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

DDoS HÜCUMLARIN AŞKARLANMASI ÜÇÜN ŞƏBƏKƏ TRAFİKİNİN KLASTERİZASİYASI METODUNUN TƏTBİQİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

DDoS HÜCUMLARIN AŞKARLANMASI ÜÇÜN ŞƏBƏKƏ TRAFİKİNİN KLASTERİZASİYASI METODUNUN TƏTBİQİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

DDoS HÜCUMLARIN AŞKARLANMASI ÜÇÜN ŞƏBƏKƏ TRAFİKİNİN KLASTERİZASİYASI METODUNUN TƏTBİQİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
DDoS HÜCUMLARIN AŞKARLANMASI ÜÇÜN ŞƏBƏKƏ TRAFİKİNİN KLASTERİZASİYASI METODUNUN TƏTBİQİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№1, 2018

DDoS HÜCUMLARIN AŞKARLANMASI ÜÇÜN ŞƏBƏKƏ TRAFİKİNİN KLASTERİZASİYASI METODUNUN TƏTBİQİ

Nəbiyev Babək R.

Şəbəkə təhlükəsizliyində əlçatanlığın təmin olunması vacib məsələlərdən biridir. Şəbəkənin əlçatanlığına isə ən çox təsir göstərən təhdidlərdən biri DdoS hücumlardır. Bu hücumların müəyyən olunması və qarşısının alınması bu məqalənin əsas məqsədidir. Bu məqsəd üçün KDD CUP 99 verilənləri və onların analizi üçün klasterizasiya metodları seçilmişdir. Əsas analiz metodları kimi K-ortalar və EM alqoritmləri seçilmişdir (səh.110-120).

Açar sözlər: DDoS, klasterizasiya, K-ortalar, EM alqoritmi, şəbəkə trafiki, KDD CUP 99.
DOI : 10.25045/jpit.v09.i1.11
Ədəbiyyat
 • https://www.neustar.biz/about-us/news-room/press-releases/2017/dDoS2017
 • Bhaya W., Manaa M.E. Review clustering mechanisms of distributed denial of service attacks // Journal of Computer Science, 2014, 10, no.10, pp.2037–2046.
 • Bhuyan M.H., Kashyap H.J., Bhattacharyya D.K., Kalita J.K. Detecting Distributed Denial of Service Attacks: Methods, Tools and Future Directions // The Computer Journal, 2013, vol.57, no.4, pp.537–556.
 • Bhaya W., Manaa M.E. A Proactive DDoS Attack Detection Approach Using Data Mining Cluster Analysis // Journal of Next Generation Information Technology, 2014, vol.5, no.4, pp.36–47.
 • Lee K., Kim J., Kwon K. H., Han Y., Kim S. DDoS attack detection method using cluster analysis // Expert Systems with Applications, 2008, vol.34, no.3, pp.1659–1665.
 • Liao Q., Li H., Kang S., Liu C. Application layer DDoS attack detection using cluster with label based on sparse vector decomposition and rhythm matching // Security and Communication Networks, 2015, vol.8 , no.17, pp.3111–3120.
 • Zi L., Yearwood J., Wu X.W. Adaptive Clustering with Feature Ranking for DDoS Attacks Detection / International Conference on Network and System Security (NSS), 2010, pp.281–286.
 • Chwalinski P., Belavkin R., Cheng X. Detection of Application Layer DDoS Attacks with Clustering and Bayes Factors / International Conference on Systems, Man, and Cybernetics, 2013, pp.156–161.
 • Zhao T., Lo D.C., Qian K. A Neural-Network Based DDoS Detection System Using Hadoop and HBase / 17th International Conference on High Performance Computing and Communications (HPCC), 2015, pp.1326–1331.
 • Kayacık H. G., Zincir-Heywood A. N., Heywood M.I. Selecting Features for Intrusion Detection: A Feature Relevance Analysis on KDD 99 Intrusion Detection Datasets / Third Annual Conference on Privacy, Security and Trust, 2005, pp.1–6.
 • Olusola A. A., Oladele A. S., Abosede D. O., Analysis of KDD'99 Intrusion Detection Dataset for Selection of Relevance Features / Proceedings of The World Congress on Engineering and Computer Science, 2010, pp.162–168.
 • Kumari R., Sheetanshu, Singh M.K., Jha R., Singh N.K. Anomaly detection in network traffic using K-mean clustering // International Conference on Recent Advances in Information Technology (RAIT), 2016, pp.387–393.
 • Aliguliyev R.M. Performance evaluation of density-based clustering methods // Information Sciences, 2009, vol.179, no.20, pp.3583–3602.
 • Tavallaee M., Bagheri E., Lu W., Ghorbani A.A. A detailed analysis of the KDD CUP 99 data set // IEEE Symposium on Computational Intelligencein Security and Defense Applications, 2009, pp.53–58.
 • Quost B., Denœux T. Clustering fuzzy data using the fuzzy EM algorithm // Fuzzy Sets and Systems, 2016, vol.286, pp.134–156.
 • http://stats.stackexchange.com/questions/89030/rand-index-calculation