№2, 2014

APPLICATION ISSUES OF LIDAR DATA AND GEOGRAPHIC INFORMATION TECHNOLOGIES IN EMERGENCY SITUATIONS OF NATURAL CHARACTER

Elvin M. Alıyev, Elman R. Alaskarov

Application of geographical information systems and aerospace information during emergency situations of natural origin is one of the actual issues to be solved.  In this paper opportunities of application of LIDAR and GIS data, MODIS TERRA and other aerospace information in the stated direction are studied, the areas flooded in the period of floods in Saatli and Sabirabad districts in 2010 are determined, methodology is developed and secured water areas of Kura and Araz rivers are also distinguished. Besides article reflects technological and conceptual matters connected with identification of water-secure and flooded areas. Intensive activity of meander within several areas of Kura has been revealed on the basis of comparative method by application of aerospace information. (pp. 75-85)

Keywords: geographic information systems, LIDAR data, remote sensing, meander process
References
 • http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.1/index.html#//015w00000052000000
 • www.fhn.gov.az / Daşqınların vurduğu ziyan aradan qaldırılır.
 • Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Su Ehtiyatları Dövlət Agentliyinin yaradılması ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 25.02.2011-ci il tarixli 289 nömrəli Fərmanı, “Azərbaycan” qəzeti, 26 fevral 2011-ci il, № 389.
 • “Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Su Ehtiyatları Dövlət Agentliyi haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 22 Noyabr 2011-ci il, № 525.
 • “Azərbaycanda daşqınların qarşısının alınması Proqramı” çərçivəsində “Uzunmüddətli dibdərinləşdirmə strategiyalarının tədqiq edilməsi” üzrə Texniki Hesabat. 31.07.2012.
 • Mehdiyev A.Ş., Əzizov B.M., Mehdiyev C.S. Aerokosmik Monitorinq. B.: Elm, 2005, 205 s.
 • E.R.Ələskərov. LIDAR verilənləri istifadə edilməklə torpaq örtüyünün obyekt-yönümlü təsnifatlaşdırılması // Journal of Qafqaz University, Mathematics and Computer Sciense, Bakı, 2013, №2 (1), s.189–198.
 • http://modis.gsfc.nasa.gov
 • Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Daşqın zonalarının, onların mühafizə zolaqlarının ölçülərinin, sərhədlərinin müəyyən edilməsi və istifadəsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında 2004-cü il 27 iyul tarixli 99 saylı Qərarı. «Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu», 31 iyul 2004-cü il, № 7, maddə 590.
 • E.M.Aliyev. Problems related to lands of water fund during implementation of cadastre and registration of real estate lands // Journal of “European Applied Sciences”, ORT Publishing, Germany (Stuttgart), 2012 (№2), February, pp.186–190.
 • Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Su mühafizə zonalarının, onların sahil mühafizə zolaqlarının, ölçülərinin, sərhədlərinin və istifadəsinin müəyyən edilməsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında 24 mart 2000-ci il tarixli 56 saylı Qərarı. Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 1, maddə 49.
 • http://www.dataplus.ru/news/arcreview/detail.php?ID=2114&SECTION_ID=55&print=Y
 • http://www.fhn.gov.az/?aze/menu/29/11