ŞƏBƏKƏ TRAFİKİ ÜÇÜN MULTİ-KLASSİFİKATOR MODELİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

ŞƏBƏKƏ TRAFİKİ ÜÇÜN MULTİ-KLASSİFİKATOR MODELİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

ŞƏBƏKƏ TRAFİKİ ÜÇÜN MULTİ-KLASSİFİKATOR MODELİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

ŞƏBƏKƏ TRAFİKİ ÜÇÜN MULTİ-KLASSİFİKATOR MODELİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

ŞƏBƏKƏ TRAFİKİ ÜÇÜN MULTİ-KLASSİFİKATOR MODELİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
ŞƏBƏKƏ TRAFİKİ ÜÇÜN MULTİ-KLASSİFİKATOR MODELİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№2, 2014

ŞƏBƏKƏ TRAFİKİ ÜÇÜN MULTİ-KLASSİFİKATOR MODELİ

İmamverdiyev Yadigar N., Nəbiyev Babək R.

Trafikin monitorinqi sahəsində tədqiqatların icmalını apararkən bu istiqamət üzrə çoxlu bir mərhələli klassifikasiya sisteminə rast gəlmək mümkündür. Bu metodlar əsasən Naive Bayes və neyron şəbəkə əsaslı klassifikatorlardır. Bu metodlar ayrı-ayrılıqda sürətli və dəqiq klassifikasiya nəticələri əldə etmək üçün istifadə olunur. Bu məqalədə operativliyi və ya dəqiqliyi azaltmadan klassifikasiya xarakteristikalarını yüksəltmək məqsədilə iki mərhələli ardıcıl klassifikator təklif edilir. (səh. 68-74)

Açar sözlər: şəbəkə trafiki, trafikin klassifikasiyası, Naive Bayes, feed-forward neyron şəbəkəsi
Ədəbiyyat
  • Amanda A. Surviving Security: How to Integrate People, Process, and Technology, Auerbach Publications, 2003, pp.526, http://www.isaca.org/Journal/Past-Issues/2005/ Volume-5 /Documents/jpdf0505-Surviving-Security-How-to.pdf
  • Kim H., Claffy K., Fomenkova M., Browlee N., Barman D., Faloutsos M. Comparison of Internet Traffic Classification Tools / Internet Measurement Research Group Workshop on Application Classification and Identification, 2007, pp.11.
  • Callado A., Kamienski C., Szabo G., Gero B., Kelner J., Fernandes S., Sadok D. A Survey on Internet Traffic Identification // IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2009, vol.11, no.3, pp.37–52.
  • Wei Li, Kaysar A., Robert D., Andrew M. Approaching Real-time Network Traffic Classification, Technical Report, 2006.
  • Auld T., Andrew M., Gull S.F. Bayesian Neural Networks for Internet Traffic Classification // IEEE Transactions on Neural Networks, 2007, vol.18, no.1, pp.223–239.
  • Shane A., Richard N. Libprotoident: Traffic Classification Using Lightweight Packet Inspection, Technical Report, 2012.
  • Manuel C., Maurizio D., Francesco G., Luca S. Traffic Classification through Simple Statistical Fingerprinting // Association for Computing Machinery's Special Interest Group on Data Communications Computer Communication Review, 2007, vol.37, no.1, pp.5–16.
  • Jun Z., Chao C., Yang X., Wanlei Z., Yong X. Internet Traffic Classification by Aggregating Correlated Naive Bayes Predictions // IEEE Transactions on Information Forensics and Security, 2012, vol.8, no.1, pp.5–15.
  • Mohammad J. Skype Traffic Classification: Naive Bayes or Neural Networks, Report, University of Toronto, 2010.
  • Jamuna A, Vinodh Ewards S.E. Efficient Flow based Network Traffic Classification using Machine Learning // International Journal of Engineering Research and Applications, 2013, vol.3, no.2, 1324–1328.