№2, 2018 - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

№2, 2018 - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

№2, 2018 - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

№2, 2018 - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

№2, 2018 - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
№2, 2018 - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI