ƏLAQƏ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

ƏLAQƏ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

ƏLAQƏ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

ƏLAQƏ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

ƏLAQƏ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
ƏLAQƏ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
ƏLAQƏ

Redaksiyanın ünvanı:
Az1141, Bakı şəh., B. Vahabzadə küç., 9,
AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu,
“İnformasiya Texnologiyaları Problemləri” jurnalının redaksiyası.

 

 

Məsul redaktor: Zərifə Cəbrayılova ─ texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Xidməti tel.: (994 12) 5372297
Mobil tel.: (994 50) 3619515
Elektron poçtu: itp@iit.ab.az

Saytın administratoru: Rəna Gözəlova 

Xidməti tel.: (994 12) 5104103
Elektron poçtu: journalitpicp@gmail.com