ƏLAQƏ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

ƏLAQƏ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

ƏLAQƏ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

ƏLAQƏ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

ƏLAQƏ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
ƏLAQƏ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
ƏLAQƏ

Redaksiyanın ünvanı:
Az1141, Bakı şəh., B. Vahabzadə küç., 9A,
AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu,
“İnformasiya Texnologiyaları Problemləri” jurnalının redaksiyası.

 Baş redaktor: Ramiz Alıquliyev ─ AMEA-nın müxbir üzvü, texnika elmləri doktoru

Phone: (994 12) 5104399
E-mail: r.aliguliyev@gmail.coma.ramiz@science.az

 

Məsul redaktor: Rəhilə Həsənova ─ texnika üzrə fəlsəfə doktoru

Mobil tel.: (994 70) 6640751
Elektron poçtu: rahasanova@gmail.com

 

Saytın administratoru: Rəna Gözəlova 

Xidməti tel.: (994 12) 5104103
Elektron poçtu: journalitpicp@gmail.com