AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
az en ru
Əliquliyev Rasim M., Alıquliyev Ramiz M., Fətəliyev Təhmasib X., Həsənova Rəhilə Ş.